Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Baznīca

Arhibīskaps Teofils Matuļonis

Arhibīskaps Teofils Matuļonis

Par svētīgu pasludināts arhibīskaps Teofils Matuļonis

26/06/2017 17:00

. jūnijā Viļņā notika arhibīskapa Teofila Matuļoņa beatifikācijas svinības. Kā jau stāstīts mūsu iepriekšējos raidījumos, būdams vēl gados jauns priesteris,viņš ir kalpojis arī Latgalē. Miris 89 gadu vecumā un viņa nāve tiek definēta kā “Martirium propter aerumnas carceris”.

 

Pāvests ierodas uz tikšanos ar ROACO apvienību locekļiem

Pāvests ierodas uz tikšanos ar ROACO apvienību locekļiem

Neaizmirst kristiešus Austrumos!

24/06/2017 14:54

22. jūnijā pāvests pieņēma palīdzības organizācijas Austrumu Baznīcām ROACO 90. sesijas dalībniekus. Organizācija darbojas kopš 1968. gada un ciešā sadarbībā ar Austrumu Baznīcu kongregāciju, kas atbalsta pastorālās, izglītības un sociālās aprūpes aktivitātes.

 

Mūsu Kunga Jēzus Kristus augšāmcelšanās kongregācijas locekļu vizīte Vatikānā

Mūsu Kunga Jēzus Kristus augšāmcelšanās kongregācijas locekļu vizīte Vatikānā

Pāvests tiekas ar Bogdana Janski dibinātās kongregācijas locekļiem

24/06/2017 14:37

Sestdien, 24. jūnijā pāvests pieņēma audiencē Mūsu Kunga Jēzus Kristus augšāmcelšanās kongregācijas ģenerālkapitula dalībniekus. Kongregācijas locekļi ir XIX gadsimta poļu emigrantu Francijā pastorālā aprūpētāja Bogdana Janski garīgie dēli.

 

Maltas ordeņa vadītājs, fra Džakomo Dalla Torre audiencē Vatikānā

Maltas ordeņa vadītājs, fra Džakomo Dalla Torre audiencē Vatikānā

Maltas Bruņinieku ordeņa vadītāja vizīte Vatikānā

23/06/2017 15:17

23. jūnijā pāvests pieņēma audiencē Maltas Bruņinieku ordeņa lielmestra vietas izpildītāju Džakomo Dalla Torre. Ordeņa vadītāja vizīte Vatikānā jau tradicionāli notiek ik gadus, dienu pirms svētā Jāņa Kristītāja svētkiem.

 

Pāvests uzrunā apvienības "Serra International" locekļus

Pāvests uzrunā apvienības "Serra International" locekļus

Draugi ir mūsu pusē visā mūsu šīszemes ceļā

23/06/2017 13:21

"Būdami priesteru draugi, atbalstot viņu paaicinājumu un pavadot tos kalpojumā – ar šo lielo dāvanu jūs bagātināt Baznīcu,” teica pāvests saviem viesiem, apvienības "Serra International" locekļiem. Uzrunā viņš pakavējās pie vārda "draugs" nozīmes un aicināja iet vienmēr uz priekšu. 

 

Kardināls Ivans Diazs

Kardināls Ivans Diazs

Mūžībā aizgājis kardināls Ivans Diazs

20/06/2017 14:29

Mūžībā aizgājis kardināls Ivans Diazs. Pāvests izsaka sāpes par viņa zaudējumu līdzjūtības telegrammā, kas adresēta kardināla brālim, Francim Diaza kungam un vienlaikus visai tuvinieku un ticīgo, jo īpaši Indijas ticīgo saimei.

 

Lūgšana "Kunga eņģelis" kopā ar pāvestu

19/06/2017 15:18

Katru svētdienu ekleziālā kopiena pulcējas uz Euharistiju, uz sakramentu, ko Jēzus iedibināja Pēdējo Vakariņu laikā. Tomēr, ik gadus mums ir prieks svinēt svētkus, kas ir veltīti šim centrālajam ticības noslēpumam, lai apliecinātu Kristus adorācijas pilnību.

 

Parakstīti dekrēti par jaunu Dieva kalpu beatifikāciju

17/06/2017 15:02

16. jūnijā pāvests Francisks pieņēma audiencē Svēto lietu kongregācijas prefektu, kardinālu Andželo Amato. Tikšanās laikā Svētais tēvs deva autorizāciju  Svēto lietu kongregācijai izvirzīt dekrētus, saskaņā ar kuriem par svētīgiem tiks pasludināti septiņi Dieva kalpi.