Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Dievkalpojumi

Ticība un reliģija nav "izrāde"

05/03/2018 14:02

Pirmdienas rīta Svētās Mises homīlijā pāvests atgādināja, ka ir jāmainās ne tikai mūsu darbiem un jūtām, bet arī mūsu domāšanai. Mums jāpievērš uzmanība gan tam, ko mēs domājam, gan arī tam, kā mēs domājam. Baznīca prasa, lai mēs atgrieztos un dzīvotu saskaņā ar Kristus mācību.

 

Ejot pie grēksūdzes, mēs sagaidām piedošanu, nevis bārienu

27/02/2018 16:38

Dievs ir labais Tēvs. Biktstēvam arī ir jābūt labestīgam. Viņš ir konfesionālā, lai piedotu, nevis “kratītu ar pirkstu” – norādīja pāvests 27. februāra rīta Svētās Mises homīlijā. Francisks atgādināja, ka Kungs nenogurstoši aicina mūs izmainīt dzīvi, spert soli Viņam pretī un atgriezties.

 

Būsim žēlsirdīgi pret citiem un kaunēsimies par saviem grēkiem!

26/02/2018 16:22

Kāda ir mūsu attieksme pret otru cilvēku un kādas ir mūsu attiecības ar Dievu? – mēs esam aicināti pārdomāt šo jautājumu, klausoties vai lasot pāvesta 26. februāra rīta Svētās Mises homīliju. Viņš atgādināja, ka Baznīca Lielajā gavēnī mudina mūs iekšēji atjaunoties.

 

Pāvesta ieteikumi Lielajā gavēnī: apstāties, skatīties, atgriezties

15/02/2018 11:55

"Apstājies uz brīdi, lai atmestu vēlmi uzlūkot citus ar lepnības skatienu, kas rodas tad, kad aizmirstam sirsnību, iejūtību un cieņu pret citiem, īpaši pret vājiem, ievainotiem un grēka dubļos iegrimušiem cilvēkiem", Pelnu trešdienas dievkalpojumā teica pāvests.

 

Pāvests lūdzas par vajātajiem Tuvo Austrumu kristiešiem

13/02/2018 14:39

Otrdienas, 13. februāra, rītā Vatikāna viesu nama kapelā pāvests celebrēja Svēto Misi kopā ar Antiohijas patriarhu Jusefu Absi un grieķu-melkītu rita katoļu bīskapiem. Viņu vizīte bija spoža Baznīcas vienotības zīme.

 

Ko nozīmē būt pacietīgiem?

12/02/2018 14:08

Pāvests 12. februāra rīta Svētās Mises homīlijā, sniedzot atbildi uz jautājumu, ko nozīmē būt pacietīgiem pārbaudījumos, norādīja, ka kristīgā pacietība nav rezignācija. Būt pacietīgiem nenozīmē justies sakautiem – viņš uzsvēra.

 

Pāvests Francisks

Pāvests Francisks svin Svēto Misi Vatikāna viesu nama kapelā

Pāvests: Vai tava sirds neattālinās no Kunga?

08/02/2018 13:08

"Katru dienu esiet modri, lai jūsu sirdis neattālinātos no Kunga", šie aicinājuma vārdi izskanēja šī rīta dievaklpojuma laikā. Uzrunājot Svētās Martas viesu nama kapelā sapulcējušos ticīgos, Francisks norādīja uz risku, kādam esam pakļauti ar mēs.