Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

App:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Dievkalpojumi

Pārtrauksim dzīvot dubultu dzīvi un neatliksim atgriešanos uz rītdienu!

23/02/2017 15:03

Ceturtdienas rīta Svētās Mises homīlijā pāvests pievērsās ieļaunojumam, ko ticīgie izraisa ar savu dubulto dzīvi. Viņš mudināja neatlikt atgriešanos. Kā ir ar mani: varbūt es tikai izliekos, ka esmu kārtīgs kristietis? Vai es neesmu liekulīgs? – jautāja Francisks.

 

Ar kauna sajūtu uzvarēt ambīciju kārdinājumu

21/02/2017 14:10

Otrdienas rīta Sv. Mises homīlijā pāvests pievērsās ambīciju kārdinājumiem, kas lielākā vai mazākā mērā piemeklē visus, tai skaitā, arī ticīgos lajus, priesterus un pat bīskapus. Šajā sakarā Francisks vēlēja, lai Kungs mums dod “svētā kauna” sajūtu.

 

Ko es daru, lai manā sirdī, ģimenē un pasaulē valdītu miers?

16/02/2017 16:20

Karš sākas cilvēka sirdī. Tāpēc mēs visi esam atbildīgi par miera sargāšanu – sacīja pāvests ceturtdienas rīta Svētās Mises homīlijā. Uzrunājot klātesošos ticīgos, viņš pievērsa uzmanību to daudzo tautu ciešanām, ko izraisa šīs pasaules vareno un ieroču tirgotāju radītie kari.

 

Kādam jābūt Evaņģēlija sludinātājam?

14/02/2017 14:44

Svinot Eiropas aizbildņu – Kirila un Metodija svētkus, 14. februāra rīta Svētās Mises homīlijā pāvests pievērsās Baznīcas misiju tematam un skaidroja, kādam jābūt Evaņģēlija sludinātājam.

 

Mazs sarūgtinājums noved pie liela ienaida

13/02/2017 15:04

Ģimeņu un tautu iznīcināšana sākas ar mazu greizsirdību un skaudību. Tāpēc jāsāk jau ar tikšanu pāri jebkādam aizvainojumam un sarūgtinājumam – sacīja pāvests, uzrunājot Vatikāna viesu nama kapelā sapulcējušos ticīgos.

 

Kārdinājumos ir jālūdzas, nevis jāsarunājas ar velnu

10/02/2017 15:36

Kārdinājumu vājumā, ko mēs visi piedzīvojam, Kungs ar savu žēlastību mums palīdz, lai mēs neslēptos no Viņa, bet celtos augšā un ietu uz priekšu – sacīja pāvests piektdienas rīta Svētās Mises homīlijā.

 

Sieviete ir harmonijas sējēja pasaulē

09/02/2017 15:03

Sieviete ienes pasaulē harmoniju. Pateicoties viņai, pasaule kļūst skaistāka – sacīja pāvests 9. februāra rīta Svētās Mises homīlijā. Uzrunu Francisks veltīja sievietei. Viņš atgādināja, ka sieviešu izmantošana ir smags noziegums.

 

Kristietis ir mīlestības, nevis pienākuma vergs

06/02/2017 14:53

Stingrie baidās no Dieva dotās brīvības. Viņi baidās no mīlestības – sacīja pāvests pirmdienas rīta Svētās Mises homīlijā. Viņš norādīja, ka kristietis ir nevis pienākuma, bet mīlestības „vergs”, un aicināja ticīgos neslēpties baušļu stingrības aizsegā.