Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Vispārējās audiences

Kristībā saņemam spēku cīņai ar ļauno

- AP

25/04/2018 13:41

Kristība nav brīnumnūjiņa. Tā ir Svētā Gara dāvana, kuru saņemot, mēs tiekam ietērpti spēkā ikdienas cīņai – norādīja pāvests 25. aprīļa katehēzes mācībā, kas arī šoreiz bija veltīta Kristības sakramentam. Aplūkojot Kristību Dieva Vārda gaismā, viņš uzsvēra, ka tā ir "ticības sakraments", un atgādināja, ka mēs, kristieši, nekad neesam vieni. Mūs atbalsta ar savu lūgšanu visa Baznīca.

Kristība ir "ticības sakraments", jo "tā ir sakramentālā ieiešana ticības dzīvē" (KBK 1236). Savukārt ticēt nozīmē ielikt sevi Kunga Jēzus rokās – teica Francisks, uzrunājot trešdienas vispārējās audiences dalībniekus. Kungs Jēzus ir mūžīgās dzīves avots (sal. Jņ 4, 14), "pasaules gaisma" (Jņ 9, 5), "augšāmcelšanās un dzīvība (Jņ 11, 25). Šai sakarā Svētais tēvs paskaidroja, ka Evaņģēlijam piemīt iekšējs spēks pārveidot tos, kuri ticībā to pieņem, un izraut viņus no ļaunā varas, lai viņi ar prieku un jaunu pieeju kalpotu Kungam.

Pāvests uzsvēra, ka ļoti liela nozīme ir Baznīcas lūgšanai, jo, pateicoties tai, mēs saņemam atbalstu cīņā ar ļauno. Baznīca mums palīdz sargāties no grēka un iet pa labo ceļu. Baznīca lūdzas par mums un mēs lūdzamies par citiem. Bieži vien mums šķiet, ka mums nav vajadzīga nekāda palīdzība un mēs nelūdzamies. Tomēr ir ļoti svarīgi to darīt, tas ir, pievienoties visas Baznīcas lūgšanai un lūgties par citiem ticīgajiem, par tiem, kuri netic, par visiem, kuriem ir vajadzīga lūgšana. "Tā kā Kristība nozīmē atbrīvošanos no grēka un no grēka izraisītāja – velna, tad pār kandidātu tiek izrunāta viena vai vairākas eksorcisma lūgšanas" (KBK 1237). Priesteris lūdzas, lai kristāmais tiktu atbrīvots no visa, kas viņu šķir no Kristus un ir šķērslis vienotībai ar Jēzu. "Šādi sagatavots, viņš var apliecināt Baznīcas ticību, kurai viņš tiks 'uzticēts' ar Kristību" (KBK 1237). Kad tiek kristīti mazi bērni, arī tad tiek lūgts, lai Dievs viņus atbrīvo no pirmgrēka un dara par Svētā Gara templi. Francisks atgādināja, ka ir ļoti svarīgi lūgties par bērniem.

Bērni. Lūgties par bērniem, par viņu dvēseles un miesas veselību. Lūgšana ir veids, kā varam pasargāt bērnus.

Katehēzes turpinājumā pāvests norādīja, ka Kristība nav brīnumnūjiņa. Kristība ir Svētā Gara dāvana. Tas, kurš to saņem, tiek apveltīts ar spēku cīņai pret ļauno garu. Viņš tic, ka Dievs sūtīja pasaulē savu Dēlu, lai iznīcinātu sātana varu un izrautu cilvēku no tumsas valstības un ievestu savā mūžīgajā gaismas valstībā.

Mēs no pieredzes zinām, ka kristieša dzīve visu laiku ir pakļauta kārdinājumiem – sevišķi kārdinājumam nošķirties no Dieva, novērsties no Viņa gribas, saraut vienotību ar Viņu, lai iekristu pasaulīgo valdzinājumu slazdos. Taču Kristība mūs sagatavo, dod mums spēku ikdienas cīņai, tai skaitā, cīņai ar velnu, kurš, kā saka sv. Pēteris, ir kā lauva, kas staigā apkārt, meklēdams, ko aprīt.

Katehēzes noslēgumā pāvests atzina, ka cīņa ar ļauno ir nogurdinoša un ka nav viegli izsargāties no viņa viltībām. Tomēr mums jāpatur prātā, ka visa dzīve ir cīņa, kā arī ir jāapzinās, ka šai cīņā mēs neesam vieni, ka Māte Baznīca nemitīgi lūdzas, lai viņas bērni, atdzimuši Kristībā, nepadotos ļaunajam, lai viņi to uzvarētu Kristus augšāmcelšanās spēkā. Viņa stiprināti, arī mēs kopā ar sv. Pāvilu varam ticībā sacīt: "Es visu varu tanī, kas mani stiprina" (Fil 4, 13). Saņemot spēku no Jēzus, mēs visi varam būt visa uzvarētāji – piebilda Svētais tēvs.

Tā kā piektdien, 27. aprīlī, Panmundžomā, kas atrodas demilitarizētajā zonā starp Dienvidkoreju un Ziemeļkoreju, notiks abu valstu līderu tikšanās, pāvests vispārējās audiences laikā īpašā aicinājumā apliecināja, ka viņš un visa Baznīca lūdzas par korejiešu tautu, kura ļoti ilgojas pēc miera, un ka Svētais Krēsls atbalsta katru iniciatīvu, kas kalpo labākas nākotnes veidošanai. "Tos, uz kuriem gulstas tieša politiskā atbildība", viņš sacīja, "lūdzu dzīvot ar cerības drosmi un kļūt par miera nesējiem, kā arī mudinu paļāvīgi turpināt iesākto ceļu visu cilvēku labā". Visus klātesošos 25. aprīļa audiences dalībniekus Francisks aicināja lūgties, skaitot "Tēvs mūsu", par korejiešu tautu – gan par Dienvidkorejas, gan Ziemeļkorejas tautu.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

25/04/2018 13:41