Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Dievkalpojumi

Labā Gana svētdienā pāvests iesvēta par priesteriem 16 diakonus

- REUTERS

23/04/2018 13:37

Lieldienu laika ceturtajā svētdienā, kas tiek saukta arī par Labā Gana svētdienu, Romas diecēze priecājās par sešpadsmit jaunajiem priesteriem. Viņi pārstāv septiņas valstis. Lielākā daļa ir kopienas «Neokatehumenālais ceļš» locekļi. Svētais tēvs aicināja priesterus būt žēlsirdīgiem konfesionālā.

Svētdienas, 22. aprīļa, rītā Svētā Pētera bazilikā Francisks vadīja dievkalpojumu, kura laikā ordinēja par priesteriem 16 diakonus. Pieci no viņiem mācījušies Romas Garīgajā seminārā, seši garīgās formācijas ceļu veikuši kopienas «Neokatehumenālais ceļš» vadītajā «Redemptoris Mater» kolēģijā, bet pārējie savu reliģisko ordeņu semināros. Jaunie priesteri nāk no Itālijas, Horvātijas, Madagaskaras, Salvadoras, Kolumbijas, Vjetnamas un Mjanmas. Sprediķī pāvests teica:

«Izlīgšanas sakramentā grēkus piedodiet Kristus un Baznīcas vārdā. Un šeit es apstāšos, lai aicinātu jūs: ļoti lūdzu, esiet vienmēr žēlsirdīgi. Padomājiet par saviem grēkiem, par savu vājumu, kuru jums Jēzus piedod. Esiet žēlsirdīgi […] Apzinoties, ka esat izvēlēti no tautas vidus un esat aicināti tai kalpot, ar prieku un nesatvīgu mīlestību veiciet Kristus priesterisko darbu, centieties patikt vienīgi Dievam, nevis sev vai cilvēkiem, un nemeklējiet citus labumus, kā tikai kalpot Dievam, ticīgo, Dieva svētās tautas, labā,» aicināja Francisks.

Svētdienas pusdienlaikā pāvests uzrunāja Svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus no daudzām valstīm. Pārdomas pirms Lieldienu laikā skaitītās antifonas «Regina Coeli» pāvests veltīja attiecībām starp augšāmcēlušos Kristu un ticīgajiem. Tās ir Labā Gana un ganāmpulka attiecības, kas balstās uz dziļu un savstarpēju cieņu. Jēzū Kristū katrs no mums var tikt dziedināts no visām garīgajām kaitēm, ja mēs paļāvībā veltīsim savu dzīvi Kungam, kas ir augšāmcēlies mūsu dēļ, – teica Francisks. 

«Jēzus ir Gans, kas atdod savu dzīvību par savām avīm. Atdodot savu dzīvību mūsu dēļ, Viņš katram no mums saka:«man tava dzīve ir tik vērtīga, ka es atdodu visu sevi, lai to atpestītu». Caur savas dzīvības upurēšanu Viņš kļūst par Labo Ganu šī vārda tiešajā nozīmē. Viņš kļūst par to, kas dziedina; par to, kas ļauj mums dzīvot skaistu un auglīgu dzīvi,» sacīja pāvests.

Turpinot pārdomas, Francisks uzsvēra, ka svētdienai paredzētais Evaņģēlija fragments norāda uz attiecību starp Jēzu un ticīgajiem nozīmi. «Es esmu Labais Gans: Es pazīstu savējās, un manējās pazīst mani, tāpat kā Tēvs pazīst mani un Es pazīstu Tēvu». Tāda ir attiecību veidošanas formula, teica pāvests.

«Jēzus runā nevis par intelektuālām zināšanām, bet par personīgām attiecībām, par savstarpēju cieņu un mīlestību, par sirsnību un maigumu, kas ir Viņa un Tēva attiecību atspulgs. Mēs esam aicināti veidot dzīvas un personīgas attiecības ar Jēzu. Esam aicināti uzticēties un atvērt savu sirdi, lai Viņš mūs iepazītu. Jēzus rūpējas par katru no mums. Viņš labi pazīst mūsu sirdis, zina mūsu stiprās un vājās puses, mūsu darbus, ko esam veikuši un mūsu plānus, kā arī nepiepildītās cerības. Viņš mūs pieņem tādus, kādi mēs esam, arī ar mūsu grēkiem, lai mūs dziedinātu, dāvātu mums piedošanas žēlastību, vadītu ar mīlestību, lai mēs ejot pa akmeņainam takām nekad nepazaudētu īsto ceļu. Viņš mūs vada šajā ceļā», atgādināja Svētais tēvs.

Francisks uzsvēra, ka kopības ar Labo Ganu stiprināšanā ir vajadzīgi arī mūsu pūliņi. Mums ir jāgrib meklēt Jēzu, jāgrib Viņu satikt un Viņam sekot. Kad mūsu kopienās pietrūkst šīs gribas, tad tajās agri vai vēlu pārsvaru gūst tādi dzīves stila un domāšanas veidi, kas ir pretrunā ar Evaņģēliju, apcerē pirms lūgšanas «Regina Coeli» teica pāvests. Tikšanās noslēgumā viņš apsveica atsevišķas svētceļnieku grupas. Novēlējis visiem jauku svētdienu, pāvests aicināja neaizmirst lūgties par viņu.

S. Krivteža / VR

23/04/2018 13:37