Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Tikšanās

Pāvests tiekas ar svētceļniekiem no divām Itālijas diecēzēm

Pāvests uzrunā svētceļniekus no Boloņas un Čezenas - REUTERS

21/04/2018 17:35

Sestdien Svētā Pētera laukumā valdīja svētku atmosfēra. Pazīstamas itāļu folkloras melodijas šeit skandināja svētceļnieki no Boloņas un Čezenas-Sarsinas diecēzēm. Savu bīskapu, respektīvi Matteo Dzuppi un Duglasa Regatjeri vadībā ticīgie ir ieradušies apmeklēt kristietības svētvietas un izteikt pateicību pāvestam Franciskam par savulaik veikto vizīti abās diecēzēs. Arī Svētais tēvs, uzrunājot svētceļniekus,  pateicās par sirsnīgo uzņemšanu viņa ceļojuma laikā. Čezenas pilsētā viņš kopā ar tās iedzīvotājiem pagodināja pāvesta Pija VI piemiņu, apritot 300 gadiem kopš viņa dzimšanas. Klātesošo domas toreiz bija veltītas arī savam novadniekam, pāvestam Pijam VIII. Arī viņš ir dzimis Čezenā.

Savukārt, iespēja apmeklēt Boloņu Franciskam toreiz radās sakarā ar Euharistisko kongresu, kas tika atzīmēts diecēzes mērogā. Šodien, vēršoties pie svētceļniekiem, pāvests teica:

“Euharistija vieno un palīdz izlīgt, jo tā vairo kopienas attiecības un tādu attieksmi kā dāsnums, piedošana, uzticība tuvākajam, pateicība. Euharistija nozīmē pateicību. Tā palīdz saprast, ka svētīgāk ir dot, nekā saņemt. Tā māca ierādīt pirmo vietu mīlestībai un piekopt taisnību tās visaugstākajā formā, proti, žēlsirdību. Euharistijas kults māca arī pirmajā vietā neizvirzīt šīszemes, bet gan debesu realitātes, just nepieciešamību ne tikai pēc materiālā ēdiena, bet pēc tāda, kas paliek mūžīgajai dzīvei (sal. Jņ 6,27).”

Boloņas un Čezenas-Sarsinas diecēžu svētceļniekus pāvests aicināja liecināt mīlestības Evaņģēliju saviem laikabiedriem, būt atvērtiem, draudzēs likt atbalsoties aicinājumam uz svētumu, jo tas attiecas uz katru kristīto jebkuros dzīves apstākļos.

I. Šteinerte/Vatikāns

21/04/2018 17:35