Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Dievkalpojumi

Evaņģelizācija ir Svētā Gara darbs

19/04/2018 17:05

Evaņģelizāciju, kas ir visu kristiešu pienākums, jāsāk ne ar teorijām, bet ar konkrētām situācijām – norādīja Francisks 19. aprīļa rīta Svētās Mises homīlijā. Evaņģelizācija nav labi izstrādāts prozelītisma plāns. To nevar veikt, paliekot sēžam savā dīvānkrēslā. Pāvests pievērsās trīs atslēgas vārdiem, kas veido evaņģelizācijas darba struktūru. Tie ir sekojoši: "celies", "pietuvojies" jeb "ej līdzās" un "sāc ar konkrētu situāciju".

Uzrunājot ceturtdien Vatikāna viesu nama kapelā sapulcējušos ticīgos, Francisks atgādināja, ka mums ir jālūdz no Kunga žēlastību prast "ieklausīties" Svētā Gara balsī, lai "izietu" un būtu "līdzās" cilvēkiem. Lasījumā no Apustuļu darbiem lasām, ka Kunga eņģelis saka Filipam: "Celies un ap dienas vidu ej pa ceļu, kas no Jeruzalemes ved uz Gazu! Tas ir tukšs" (sal. 8, 26-40). Pāvests paskaidroja, ka pēc Stefana nonāvēšanas sākās lielas vajāšanas un Kristus mācekļi izklīda uz visām pusēm. Vajāšanām bija pozitīvas sekas – tādā veidā Dieva Vārds izplatījās pa visu pasauli.

Tāpat kā vējš iznēsā augu sēklas, aiznes tās tālāk un tās iesējas zemē, tāpat arī mācekļi aizgāja tālāk, sēdami Dieva Vārda sēklu. Viss sākās ar vajāšanām. Mācekļi sāka evaņģelizēt. Šodienas lasījums ir īsts traktāts par evaņģelizāciju. Tas atklāj, kā Kungs strādā un kā viņš grib, lai mēs strādātu evaņģelizācijas laukā.

Turpinājumā pāvests uzsvēra, ka tas ir Svētais Gars, kurš mudināja Filipu un mudina arī mūs, kristiešus, celties un iet evaņģelizēt. Evaņģelizācija nav prozelītisms: "Iesim un pierunāsim cilvēkus…" Nē. Tas ir Svētais Gars, kurš parāda, kā mums iet, lai atklātu cilvēkiem Dieva Vārdu. Viņš liek celties un iet. Francisks norādīja, ka daudzi jo daudzi atstāja savu dzimteni un savus tuviniekus, lai dotos uz tālām zemēm un sludinātu Evaņģēliju. Bieži vien šie cilvēki fiziski nebija tam gatavi, līdz ar to, viņi mira no slimībām vai mocekļa nāvē. Runa ir par "evaņģelizācijas mocekļiem".

Lai evaņģelizētu nav vajadzīgs nekāds "evaņģelizācijas vademecum" jeb rokasgrāmata – norādīja Svētais tēvs. Lai evaņģelizētu, ir jābūt cilvēkam līdzās, nav jābaidās viņam tuvoties, jāvēro, jāskatās, kas notiek, un tad jāsāk ar konkrētu situāciju, nevis ar teorijām.

Minētos trīs atslēgas vārdus vajadzētu paturēt prātā visiem kristiešiem. Celies, tuvojies un sāc ar konkrētu situāciju! Mums ir jāevaņģelizē ne tikai ar vārdiem, bet vispirms ar savu dzīves piemēru. Tā ir vienkārša metode, Jēzus metode – teica Francisks. Jēzus vienmēr gāja, atradās ceļā, bija līdzās cilvēkiem un sāka ar konkrētām lietām. Bez tam, pāri visam ir jāatceras, ka mēs varam evaņģelizēt tikai Svētā Gara spēkā.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

19/04/2018 17:05