Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Dievkalpojumi

Pāvests mudina priesterus būt tuviem Dievam un cilvēkiem

Lielās ceturtdienas Hrizmas svētīšanas Mise Svētā Pētera bazilikā

29/03/2018 15:13

Lielās ceturtdienas rītā pāvests kopā ar Romas diecēzes priesteriem celebrēja Hrizmas svētīšanas dievkalpojumu. Dievkalpojums notika Svētā Pētera bazilikā. Tā laikā garīgie gani atjaunoja savus priesterības solījumus un Francisks svētīja katehumenu, slimnieku svaidīšanas un svētās hrizmas eļļas, kas tiks izmantotas visa gada garumā Kristības, Iestiprināšanas, Ordinācijas un Slimnieku svaidīšanas sakramenta piešķiršanai. Homīlijā Romas bīskaps mudināja priesterus vienmēr būt līdzās mūsdienu vīriešiem un sievietēm, jo Dievs vienmēr ir līdzās savai tautai. Dievs vienmēr mums ir līdzās, kad Viņu piesaucam (sal. Deu 4, 7). Svētais tēvs uzsvēra, ka tieši šī tuvība ir patiesības un Dieva Vārda tālāknodošanas atslēga, tāpat kā tā ir žēlsirdības atslēga. Viņš aicināja priesterus būt kopā arī ar Dievu lūgšanā.

Lai vienkāršos cilvēkus neattālinātu no Dievu, no Viņa Vārda un sakramentiem, priesteris nedrīkst iekrist kārdinājumā padarīt dažas abstraktas patiesības par elkiem – norādīja pāvests. Tie ir ļoti "ērti elki", kas atrodas rokas stiepiena attālumā un sniedz zināmu prestižu un varu, taču tos nav viegli pamanīt. Par elku padarīta patiesība tiek labi nomaskēta un ietērpta Evaņģēlija vārdu mētelī, bet tā neuzrunā cilvēka sirdi. Daudz ļaunāk ir tas, ka šāda patiesība aizšķērso cilvēkiem ceļu pie Dieva Vārda un sakramentu dzīvinošā avota.

Patiesība ir arī uzticība – uzsvēra Francisks. Patiesība nav tikai definīcija, dažādu situāciju aprakstīšana un loģiski spriedelējumi. Tā ir arī uzticība, kas tev ļauj ieraudzīt pašu cilvēku, uzrunāt viņu vārdā, bet nevis jau iepriekš izteikt par viņu zināmu spriedumu un "nodefinēt" viņa situāciju vai stāvokli. Svētais tēvs norādīja, ka mēs dzīvojam "adjektīvu" jeb "īpašības vārdu kultūrā", sakot, ka šis ir tāds, tas ir tāds un tāds, utt. Nē, vispirms katrā cilvēkā ir jāsaskata Dieva bērns, un tikai tad var domāt par viņa tikumiem vai trūkumiem.

Uzrunājot daudzus klātesošos priesterus, pāvests aicināja pievērst savu skatienu Vissvētākajai Jaunavai Marija un sekot viņas piemēram, jo viņa ir "tuvības sieviete". Debesu Māte mums ir līdzās ar savu kalpošanu, rūpēm un mīlestību. Viņa mums ir līdzās visās lietās, kas ir svarīgas mūsu sirdij, mūsu ģimenei, mūsu kultūrā un sabiedrībā. Tāpēc Kānas kāzās Marijas izteiktajiem vārdiem "Dariet visu, ko Viņš jums teiks" vajadzētu īpaši atbalsoties trijās priesteru dzīves jomās, kas saistītas ar tuvību cilvēkiem: garīgajā vadībā, Grēksūdzē un sprediķošanā – norādīja Francisks.

Pateicoties tuvībai garīgo sarunu laikā un ņemot vērā Jēzus attieksmi pret samarieti, priesteris palīdzēs cilvēkam saskatīt savu grēku. Pateicoties tuvībai Grēksūdzē un ņemot vērā Jēzus sarunu ar sievieti, kura tika pieķerta laulības pārkāpšanā, priesteris palīdzēs cilvēkam sākt skatīties uz priekšu un ieraudzīt apvārsni, bet nevis skatīties atpakaļ. Šī tuvība ļaus ieskatīties otram acīs un ar mīlestību pateikt patiesību: "Ej un negrēko vairs!" Runājot par tuvību sprediķošanā, pāvests minēja Pētera pirmo sprediķi Vasarsvētkos un aicināja priesterus nemitīgi uzdot sev jautājumu: "Ko mums darīt?" Homīlija ir mēraukla, kas ļauj noteikt, cik priesteris ir tuvs savai tautai. Homīlijā atklājas, cik priesteris ir tuvs Dievam lūgšanā un cik viņš ir tuvs ļaudīm, ko satiek savā ikdienas dzīvē. Tāpēc pāvests uzsvēra, ka priesteriem ir jābūt tuviem Dievam un cilvēkiem.

"Labās vēsts sludināšana ir auglīga tad, kad šīs divu veidu klātbūtnes dzīvina viena otru", viņš skaidroja. "Ja tu jūti, ka esi tālu no Dieva, tad, lūdzu, tuvojies savai tautai, kura tevi izārstēs no ideoloģijām, kas tev ir atņēmušas dedzību un kuru rezultātā tu kļuvi remdens. Nabagi iemācīs tevi uzlūkot Jēzu ar citādāku skatienu. Viņu acīs Jēzus ir pievilcīga Persona. Viņam, kurš rāda labo piemēru, ir liela morālā autoritāte. Viņa mācība ir noderīga šo vienkāršo ļaužu dzīvei. Un tad, ja tu jūti, ka esi tālu no cilvēkiem, tuvojies Kungam, Viņa Vārdam. Jēzus caur Evaņģēliju tevi iemācīs, kā vajag skatīties uz cilvēkiem. Viņš parādīs, cik katrs, par kuru Viņš pie krusta izlēja savas asinis, ir dārgs Viņa acīs."

J. Evertovskis - Vatikāns

29/03/2018 15:13