Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Dievkalpojumi

Palmu jeb Pūpolu svētdienas svinības Vatikānā

Palmu svētdienas svinības Vatikānā - REUTERS

27/03/2018 09:24

«Dārgie jaunieši, esiet miera un prieka vēstneši savu vienaudžu vidū!» – 25. martā savā Twitter kontā ierakstīja pāvests, atgādinot, ka šogad šajā dienā Baznīca piemin Kristus triumfālo ienākšanu Jeruzalemē. Tā ir arī Vispasaules jauniešu diena, kas tika atzīmēta diecēzes ietvaros. Svētā Pētera laukumā klātesoši bija pirms sinodes tikšanās dalībnieki no daudzām pasaules valstīm. Euharistijas svinības iesākās ar krāšņu procesiju, kurā kardināli, bīskapi, priesteri, konsekretās personas un jaunieši nesa palmu un olīvkoka zarus. Dziedātais Kunga ciešanu apraksts atgādināja, ka tuvojas liturģiskā gada kulminācijas brīdis.

Uzrunā Francisks aicināja jauniešus neļaut sev nozagt cerību un sapņus. No viņiem ir atkarīgs vai šodien pasaulē atskanēs sauciens «Hosanna!», vai «Sit Viņu krustā!» Pāvests skaidroja, ka Kunga ciešanu aprakstā ir pieminēti cilvēki, kuri ļoti mīlēja, pašaizliedzīgi kalpoja, bija uzticīgi, un arī tādi, kuri neieredzēja, nodeva un aizbēga.

«Jēzus ienāk pilsētā kopā ar saviem mācekļiem, gaviļu un skaļu saucienu pavadīts. Varam iztēloties, ka šajā daudzbalsīgajā korī skan gan piedošanu saņēmušā dēla un izdziedinātā lepras slimnieka balss, gan muitnieka un ļauno garu apsēsta cilvēka balss. Tajā skan no pažobelēm izvilkto cilvēku sauciens. Spēcīgi skan to vīriešu un sieviešu sauciens, kuri bija pieredzējuši Jēzus žēlsirdīgo mīlestību. Skaļi gavilē daudzi no garīgā posta atbrīvoti cilvēki, saucot: «Slavēts, kas nāk Kunga vārdā!» Kā var nesveicināt To, kurš viņiem ir atgriezis cilvēka cieņu? Tā ir daudzu grēcinieku pateicība par saņemto piedošanu, par paļāvības un cerības atgūšanu», teica Svētais tēvs.

Francisks skaidroja, ka ļaužu gaviles un prieks radīja neapmierinātību un ieļaunojumu to cilvēku sirdīs, kuri sevi uzskatīja par taisnīgiem. Prieks kļuva neciešams tiem, kuri bija aizmirsuši par saņemtajām žēlastībām, par viņiem dāvātajām iespējām. Cik grūti ir saprast prieka un Dieva žēlsirdības svētku nozīmi tiem, kuri cenšas sevi attaisnot un dzīvē labi iekārtoties. Cik grūti ir dalīties priekā tiem, kuri paļaujas tikai uz saviem spēkiem un uzskata sevi pārāku pār citiem! – sacīja pāvests.

Un tā rodas to cilvēku sauciens, kuriem pat neietrīcas balss, pieprasot: «Sit Viņu krustā!» – teica Francisks. Tas nav spontāns sauciens. Tas ir ilgi sirdī nēsāta nicinājuma auglis. Tas ir to cilvēku sauciens, kuri manipulē ar patiesību, kuri rada sev izdevīgu versiju, kuri cenšas nomelnot citus, lai tikai paši izietu sveikā. Tas ir to cilvēku sauciens, kuri bez sirdsapziņas pārmetumiem meklē savas pozīcijas stiprinošos un opozīcijas iznīcinošos līdzekļus. Šis sauciens rodas no patiesības sagrozīšanas, no centieniem nomelnot Jēzu, padarīt Viņu par «noziedznieku». Tā ir to cilvēku balss, kuri cenšas ar visiem spēkiem sargāt savu vietu, diskreditējot citus, sevišķi neaizsargātos un vājos. Tas ir intrigu, lepnības un iedomības radītais sauciens: «Sit Viņu krustā! Sit Viņu krustā!» Pāvests uzsvēra, ka šādā veidā tiek sagrauta cerība un noslāpēts prieks. Un iznākums ir bēdīgs – aizvērta sirds un izdzisusi mīlestība.

Visu šo saucienu pretinde ir pazemīgs skatiens uz Kristus krustu. Viņš nomira, izkliedzot savu lielo mīlestību pret katru no mums: pret jauniešiem un veciem ļaudīm, pret svētiem un grēcīgiem, pret sava un mūsu laika cilvēkiem. Caur Viņa nāvi pie krusta mēs tikām atpestīti. Mums ir jācenšas, lai nekas un neviens nespētu mūsos apslāpēt Evaņģēlija prieku. Ar priecīgu cilvēku ir grūti manipulēt, piebilda pāvests.

Palmu svētdienas dievkalpojums noslēdzās ar lūgšanu «Kunga eņģelis». «Savā ticības svētceļojumā ņemiet piemēru no Marijas», aicināja Svētais tēvs. Viņš apsveica pirms sinodes tikšanās dalībniekus, kuri sagatavoja dokumentu, kas tiks izmantots oktobrī paredzētajā Bīskapu sinodē. «Lai Jaunava Marija palīdz visiem dziļi izdzīvot Lielo nedēļu, saglabāt iekšējo klusumu, skatīties ar sirdi, stiprināt ticību un mīlestību, lai spētu sekot Jēzum ciešanu ceļā, kas ved uz Augšāmcelšanās prieku un gaismu», aicināja pāvests.

S. Krivteža - Vatikāns

27/03/2018 09:24