Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Tikšanās

Šodien ir ļoti vajadzīgi morālo vērtību liecinieki

24/03/2018 16:40

Sestdien, 24. martā, pāvests pieņēma audiencē Trentino apgabala pārstāvjus no Ziemeļitālijas, kuri kopš 20 gadiem cieši sadarbojas ar Svēto Krēslu un atbalsta dažādas tā iniciatīvas un projektus – īpaši tos, kas ir saistīti ar svētceļnieku uzņemšanu Vatikānā. Uzrunā Francisks atzina, ka Trentino ģimenes ir “mājas Baznīcas”, kuru pamats ir Dieva Vārds, mīlestība uz Baznīcu un kalpošana dzīvībai. Šī apgabala ģimenes ar savu nesavtīgo darbību un sevis veltīšanu Baznīcas labā apliecina savu mīlestību uz Svēto tēvu.

“Sniedzot atbalstu, jūs izplatāt tradicionālās ticības vērtības un parādāt, cik dziļi jūsu zemē ir iesakņots neatlaidīga darba tikums un solidaritāte”, teica pāvests. “Šodien ir ļoti vajadzīgi cilvēki, kuri prot būt drosmīgi Evaņģēlija atklāto morālo vērtību liecinieki.”

Francisks aicināja klātesošos turpināt iet to pašu ceļu, sējot “tuvākmīlestības evaņģēlisko sēklu”, lai aizvien vairāk ģimeņu kļūtu par īstām “mājas Baznīcām”. Līdz ar to šīs ģimenes kļūs par “humāno un kristīgo vērtību skolām jaunajām paaudzēm”. Svētais tēvs mudināja veicināt “pieņemšanas kultūru” un izplatīt atvērtas un brālīgas dzīves modeli, harmonijā ar mūsu kā Dieva bērnu cieņu.

J. Evertovskis - Vatikāns

24/03/2018 16:40