Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Vispārējās audiences

Svētā Komūnija – kristīgās dzīves spēka avots

21/03/2018 16:08

Turpinot katehēžu ciklu par Euharistiju, 21. marta vispārējās audiences laikā Francisks pievērsās Svētajai Komūnijai. Saņemt Svēto Komūniju nozīmē saņemt Jēzu, kurš mūs pārveido un padara stiprākus – uzsvēra pāvests. Svētajā Komūnijā mēs saņemam spēku, lai varētu darīt labos darbus un dzīvotu kā īsti kristieši.

Pēc vairāku dienu lietavām, šorīt Romā spīdēja saule. Uzrunājot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos ticīgos, pāvests ieminējās par pavasari, tādējādi velkot paralēles starp koku ziedēšanu un kristīgo dzīvi. Tāpat kā augiem, lai tie varētu augt, ir vajadzīgas saknes, tāpat arī kristietim, lai viņš augtu un nestu augļus, ir jāiesakņojas Jēzū. Turklāt, lai augi plauktu un ziedētu, tos ir jālaista.

“Ja tu savu dzīvi nelaistīsi ar lūgšanu un sakramentiem, kā tevī varēs plaukt kristīgie ziedi?” – jautāja Svētais tēvs. “Tas nebūs iespējams. Lūgšana un sakramenti apūdeņo saknes, un mūsu dzīve var ziedēt. Es jums novēlu ziedošu pavasari, ziedošas Lieldienas – pilnas ar labo darbu un tikumu ziediem. Dariet citiem labu”, mudināja Francisks.

Pāvests norādīja, ka tad, kad mēs nostājamies rindā un ejam saņemt Svēto Komūniju, īstenībā, pats Kristus iziet mums pretī, lai mūs asimilētu ar sevi. Svētais Augustīns raksta, ka Kristus viņam esot teicis: “Nevis tu mani sevī pārveidosi, bet es tevi pārveidošu”. Francisks piebilda, ka Svētā Komūnija ne tikai pasargā cilvēku no ikviena egoisma, bet savieno viņu ar visiem, kuri ir viens ar Kristu.

Viņš aicināja ticīgos pēc Svētās Komūnijas lūgties klusumā, lai saglabātu savā sirdī saņemto dāvanu. Klusa saruna ar Jēzu, kāda psalma vai himnas dziedāšana mums ļoti nāks par labu. Pāvests norādīja, ka ticīgie var saņemt Komūniju mutē vai rokās, atkarībā no tā, kā to ir noteikušas vietējās Bīskapu konferences, taču galvenais ir pabūt pēc Komūnijas klusumā un savā sirdī sarunāties ar Jēzu. Kristus izlēja savas asinis, lai mūs atpestītu – viņš piebilda. Saņemot Kristības sakramentu, mēs visi saņēmām grēku piedošanu. Kad ejam pie grēksūdzes, arī tad Dievs mums dāvā savu piedošanu par grēkiem. Svētais tēvs atgādināja, ka Dievs nekad nepagurst mums piedot. Parasti mēs kļūstam laiski, lai lūgtu piedošanu.

J. Evertovskis - Vatikāns

21/03/2018 16:08