Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Lūgšanas

Krucifikss nav apģērba aksesuārs

- AP

19/03/2018 12:17

Kā es skatos uz Krucifiksu? Vai raugos uz to tikai kā uz skaistu mākslas darbu, vai saskatu tanī kādu daudz dziļāku realitāti? – šos jautājumus aicināja pārdomāt pāvests, svētdien uzrunājot Svētā Pētera laukumā uz lūgšanu “Kunga eņģelis” sapulcējušos ticīgos. Uz tikšanos ar Francisku ieradās aptuveni 20 tk. cilvēku. Uzrunā viņš pievērsās Evaņģēlija fragmentam, kurā teikts, ka daži grieķi izteica vēlēšanos “redzēt Jēzu”. Jēzus neatbild ne “jā”, ne “nē”, bet saka, ka ir pienākusi stunda, kurā Cilvēka Dēls tiks pagodināts. “Tam, kurš grib redzēt Jēzu”, norādīja Svētais tēvs, “ir jāuzlūko krusts, jo tur atklājas Viņa godība”.

Šodienas Evaņģēlijs mūs aicina pievērst savu skatienu krucifiksam – turpināja pāvests. Tas nav dekors vai apģērba aksesuārs (kas, turklāt, nereti tiek necienīgi valkāts), bet ir reliģiskā zīme, ko esam aicināti kontemplēt un izprast. Krustā sistā Jēzus tēlā atklājas Dieva Dēla nāves noslēpums. Šī nāve ir viscēlākais mīlestības akts. Līdz ar to krucifikss ir dzīvības un pestīšanas avots visu laiku cilvēcei. Viņa rētās mēs esam dziedināti.

Šajā sakarā Francisks aicināja raudzīties uz krucifiksu ar daudz dziļāku skatienu, saskatīt Jēzu no iekšienes un kontemplēt Viņa rētas: “Neaizmirstiet to: Uzlūkojiet krucifiksu, bet uzlūkojiet to no iekšienes!” – viņš mudināja. “Pastāv skaista dievbijības prakse lūgties ‘Tēvs mūsu’  lūgšanu uz katru no piecām rētām. Kad lūgsimies ‘Tēvs mūsu’, mēģināsim, caur Jēzus rētām, nokļūt dziļumā un aizsniegt Viņa sirdi. Tur mēs iemantosim Kristus noslēpuma lielo gudrību, krusta lielo gudrību.”

Evaņģēlijā tiek runāts arī par savas dzīvības pazaudēšanu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē mazāk domāt par sevi, par savām personīgajām interesēm, lai redzētu savu tuvāko un izietu pretī viņa vajadzībām. Kā vislabāk varam izdzīvot Evaņģēliju? Ar prieku veicot žēlsirdības darbus un palīdzot tiem, kuri cieš miesā vai garā – uzsvēra pāvests. Žēlsirdības darbi ir absolūti nepieciešamais pamats tam, lai mūsu kopienas kļūtu brālīgākas un viesmīlīgākas. Es gribu redzēt Jēzu, bet – redzēt no iekšienes. Iedziļinies Viņa rētās un kontemplē Viņa sirds lielo mīlestību pret sevi, pret mani un pret visiem cilvēkiem!

Noslēgumā Francisks vēlēja, lai Dievmāte mums palīdz satikt Jēzu un pēc iespējas labāk Viņu iepazīt. Pāvests arī atgādināja, ka sestdien apmeklēja ar tēva Pio dzīvi saistītās vietas – Pjetreļčinu un San Džovanni Rotondo, un pateicās šo pilsētiņu iedzīvotājiem par viņa sirsnīgo uzņemšanu. “Lai tēvs Pio visus svētī!”, viņš novēlēja.

J. Evertovskis - Vatikāns

19/03/2018 12:17