Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Tikšanās

Jaunieši atklāti pauž savas vēlmes, cerības un raizes

- AP

19/03/2018 16:20

Pirmdien, 19. martā, pāvests apmeklēja “Mater Eccelsiae” kolēģiju Romā, lai atklātu jauniešu saietu, kas tika sarīkots, gatavojoties viņiem veltītajai Bīskapu sinodei. Uz tikšanos ir ieradušies vairāk nekā 300 jauniešu no visas pasaules, tai skaitā – Velta Skolmeistere no Latvijas. Uzrunā Francisks apliecināja, ka Baznīca grib ieklausīties jauniešos un viņi tai ir vajadzīgi. Tāpat kā Dievs runāja caur dažādiem jauniešiem pagātnē (piemēram, Samuēlu vai Dāvidu), tāpat Viņš runās arī caur mūsdienu jauniešiem.

Tikšanās laikā zālē valdīja brīva un sirsnīga atmosfēra. Svētā tēva uzrunā pavīdēja arī kāds joks. Viņš savā ierastajā vienkāršajā stilā uzrunāja klātesošo sirdis un iedrošināja viņus vēl lielākam entuziasmam.

Pāvests atzina, ka par jauniešiem bieži vien tiek runāts, bet viņi netiek uzrunāti un netiek prasīts viņu viedoklis. Daži mēģina viņus “turēt pa gabalu”, lai it kā izvairītos no liekām “provokācijām”. Nelīdzēs nekādi pētījumi, kamēr nenotiks ar viņiem tikšanās “aci pret aci”. Turklāt, nepietiek apmainīties ar jauniešiem dažām īsziņām vai simpātiskām fotogrāfijām. Jauniešus ir jāņem vērā nopietni – uzsvēra Francisks, norādot, ka šī tikšanās, kas notiek pirms oktobrī gaidāmās Bīskapu sinodes, ir ļoti svarīga zīme. Tādā veidā tiek apliecināts, ka Baznīca vēlas sadzirdēt jauniešus. Sinode būs arī aicinājums Baznīcai atgūt savu jaunības dinamismu.

Svētais tēvs atzina, ka ir iepazinies ar dažām jauniešu iesūtītajām aptaujas atbildēm un kā piemēru minēja kādas meitenes rakstīto par to, ka mūsdienu jauniešiem trūkst atskaites punktu un viņus apdraud tādas briesmas kā alkohols, narkotikas un patēriņa skatījums attiecībā uz seksuālo dzīvi. Viņas teiktais ir kā izmisīgs palīgā sauciens. Viņa prasa palīdzēt mūsdienu jauniešiem, kuri iet pa iznīcības ceļu. Šai sakarā pāvests atgādināja, ka Baznīcai jārod jauni veidi, kā būt līdzās jauniešiem un viņiem palīdzēt.

Baznīcas sirds ir jauna tāpēc, ka tās dzīvības sēkla ir Evaņģēlijs, kas to nemitīgi dzīvina – teica Francisks, aicinot tās locekļus būt aktīviem, radošiem, drosmīgiem un patiesiem. Viņš mudināja klātesošos jauniešus nebaidīties izteikties un to darīt brīvi un atklāti, vēlreiz apliecinot, ka viņu teiktais tiks nopietni ņemts vērā.

Tikšanās laikā Svētais tēvs arī atbildēja uz jautājumiem, ko viņam uzdeva pieci jaunieši: Blessinga Okoeiona no Nigērijas, kura reiz bija kļuvusi par cilvēktirdzniecības upuri, nekristietis Maksims Rassions no Francijas, pedagoģe Maria de la Makarena no Argentīnas, Julians Vendzilovičs – seminārists no Ukrainas un klostermāsa un reliģijas zinātņu studente Terezina Čaojinga Čenga no Ķīnas.

Atbildot uz Blessingas jautājumu par sieviešu paverdzināšanu, pāvests lūdza piedošanu visām cietušajām un sabiedrībai par katoļticīgo vīriešu pastrādātajiem noziegumiem pret sievietēm. Prostitūcija ir noziegums – viņš uzsvēra. Tas, kurš izmanto prostitūtu pakalpojumus, ir noziedznieks. Tāpēc, ja kādam ir šāds ieradums, Svētais tēvs lūdza, lai pārtrauktu to darīt. Viens vai otrs varētu iebilst un teikt: “Bet, Tēvs, vai tad nedrīkst ‘mīlēties’?” Francisks uz to atbildēja: “Nē, nē. Tā nav ‘mīlēšanās’ (no itāļu valodas: “fare l’amore”). Tā ir sievietes spīdzināšana. Nejauksim terminus!” Pāvests aicināja klātesošos jauniešus cīnīties pret sieviešu seksuālo paverdzināšanu un palīdzēt sabiedrībai tikt galā ar “slimo mentalitāti”. Sieviete ir Dieva bērns, Dieva meita – viņš uzsvēra, atgādinot jau Radīšanas grāmatā izteikto patiesību par to, ka sieviete ir skaista, ļoti skaista, un ka šis skaistums pārsteidza vīrieti.

J. Evertovskis - Vatikāns

19/03/2018 16:20