Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Vispārējās audiences

Lūgšana "Tēvs mūsu" – durvis uz sadraudzību ar Dievu un līdzcilvēkiem

- AP

14/03/2018 18:06

Vēršoties pie trešdienas vispārējās audiences dalībniekiem un turpinot katehēžu ciklu par Svēto Misi, 14. martā pāvests skaidroja lūgšanas “Tēvs mūsu” nozīmi. Ar šo lūgšanu iesākas Svētās Komūnijas rits. Tā ir Dieva bērnu lūgšana – viņš sacīja. Lai sagatavotos sakramentālajai komūnijai ar Jēzu, nav labākas lūgšanas par to, ko Viņš pats mums iemācīja.

Nereti mēs skaitām šo lūgšanu automātiski un neaizdomājamies par tās vārdiem – atzina Francisks. Vai izsakot vārdu “Tēvs”, es apzinos, ka Viņš ir mans Tēvs, visu cilvēku Tēvs, Jēzus Kristus Tēvs? Kādas ir manas attiecības ar šo Tēvu? Pāvests norādīja, ka, sakot “Tēvs mūsu”, mēs nodibinām saikni ar Tēvu, kurš mūs mīl. Īstenībā, tas ir Svētais Gars, kurš mūs “savieno” ar Tēvu un ļauj mums apjaust, ka esam Dieva mīļotie bērni. Tieši šī – paša Jēzus iemācītā lūgšana mūs vislabāk sagatavo Svētajai Komūnijai, proti, sakramentālajai vienotībai ar Viņu.

Skaitot “Tēvs mūsu”, mēs lūdzam “dienišķo maizi”. Šis lūgums īpaši attiecas uz Euharistisko Maizi, kas mums ir absolūti nepieciešama, lai varētu dzīvot Dieva bērnu dzīvi. Lūdzot, lai Dievs piedod mums “mūsu parādus”, apliecinām, ka arī mēs paši piedodam saviem līdzcilvēkiem, kuri mums kaut kādā veidā ir nodarījuši pāri. Tādējādi var teikt, ka lūgšana “Tēvs mūsu” mūs ne tikai sagatavo vienotībai ar Dievu, bet arī – ieved tuvākmīlestībā.

Visbeidzot, mēs lūdzam, lai Dievs mūs “atbrīvo no ļaunā”, kas mūs šķir no Dieva un līdzcilvēkiem. Pāvests norādīja, ka miera sveiciens, kas seko pēc “Tēvs mūsu” lūgšanas, ir sava veida zīme, kas, pirms Svētās Komūnijas, pauž ekleziālo vienotību un savstarpējo mīlestību. Francisks precizēja, ka Kristus miers nevar nostiprināties tāda cilvēka sirdī, kurš nespēj brālīgi dzīvot ar citiem un tikt galā ar ievainojumiem. Šo mieru dod pats Kungs. Viņš dod mums arī žēlastību piedot citiem un atjaunot brālības saites. Beigās seko Maizes laušana, ko pavada lūgšana “Dieva Jērs”. Šajā Maizē, kas tiek lauzta pasaulei par dzīvību, Baznīca saskata īstu “Dieva Jēru”, Pestītāju Jēzu Kristu, un lūdz, lai Viņš apžēlojas par mums un dāvā mums savu mieru. Pāvests atgādināja, ka Euharistija ir vienotības ar Dievu un brāļiem avots.

J. Evertovskis - Vatikāns

14/03/2018 18:06