Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Baznīca un sabiedrība \ Baznīca pasaulē

Uzbekistāna: Baznīca misionāra skatījumā

Katoļu baznīca Taškentā - RV

07/03/2018 16:36

Lūgšana un tuvākmīlestība ir atslēgas vārdi, ar kādiem šai gavēņa laikā var raksturot nelielo Uzbekistānas katoļu kopienu. To apliecina apustuliskais administrators šai zemē Ježi Maculevičs. Viņa līdzbrālis konventuālo franciskāņu ordenī, priesteris Pjotrs Kava nedēļas nogalēs dodas uz katru no piecām katoļu draudzēm, kas šobrīd pastāv Uzbekistānā. Šo tikšanos laikā tiek rīkotas rekolekcijas un ir iespēja saņemt Izlīgšanas sakramentu. Bez tam, katru piektdienu Taškentā ticīgie iet krustaceļu, lai atcerētos Kristus sāpīgo gājumu uz Golgātu. Meditācijas teksti mainās ik nedēļu un tos sagatavo dažādas ticīgo grupas. Krustaceļš ar kādu noteiktu meditāciju tiek atkārtots arī svētdienās pēc Euharistijas svinībām. Tādējadi tajā var piedalīties gandrīz visi. “Mums ir svarīgi, lai katrs ticīgais vislabākajā veidā var sagatavoties Lieldienām,” saka tēvs Ježi Maculevičs.

Tai pašā laikā netiek aizmirsts tuvākmīlestības aspekts. Gavēnis nenozīmē tikai atteikšanos un grēku nožēlu, bet arī tuvākmīlestību. Baznīca aicina darīt labu citiem, atvērt sirdi cita pieņemšanai. Gavēņa laiku tēvs Maculevičs salīdzina ar treniņu zāli, kurā trenēt dvēseli, lai tās atvērtība kļūtu par īstu dzīves stilu.

Uzbekistānā 80% iedzīvotāju pieder islāma reliģijai, 8% Krievijas Pareizticīgo Baznīcai, bet pārējā tautas daļa dažadām reliģiskajām minoritātēm. Katoļu kopiena sastāv no apmēram trim tūkstošiem kristīto. Ap 700 no tiem dzīvo Taškentā, bet citi Samarkandā, Buhārā, Urgenčā un Fergānā.

I. Šteinerte/Vatikāns

07/03/2018 16:36