Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Lūgšanas

Pāvests: "Nepadariet savu sirdi par tirgus bodi!"

05/03/2018 12:21

«Savā dzīvē mums ir jāmeklē nevis izdevīgumu un ērtības, bet tikai Dieva godību, kas ir mīlestība,» – apcerē pirms lūgšanas «Kunga eņģelis» teica Francisks. Svētdienas pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā bija sapulcējušies vairāki simti svētceļnieku no daudzām valstīm. Lielā gavēņa trešajai svētdienai paredzētais Evaņģēlija fragments vēstī par notikumu, kas īsi pirms Pashas svētkiem norisinājās Jeruzalemes svētnīcā. Šajā kulta vietā Jēzus atrada vēršu, aitu un baložu pārdevējus un naidas mainītājus, kas tur sēdēja. Un Viņš, pagatavojis no auklām pātāgu, izdzina visus ārā, izkaisīja mainītāju naudu un apgāza galdus, un teica: «Nepadariet mana Tēva namu par tirgus bodi!»

Ļaudis apbrīnoja Jēzus stingro rīcību. Savukārt reliģisko autoritāšu un to cilvēku sirdīs, kuri juta apdraudējumu savām interesēm, tā radīja naidīgumu. Kā interpretēt šo notikumu? – jautāja pāvests. Bez šaubām, tā nebija vardarbīga rīcība, jo neizsauca drošības sargu uzmanību. Tā bija Vecās Derības praviešiem raksturīga rīcība, kuri bieži Dieva vārdā nosodīja pārkāpumus un pieļautās kļūdas. Izbrīnu rada jūdu uzdotais jautājums par varu: «Kādu zīmi Tu mums parādīsi, ja jau dari šādas lietas?». Viņi grib pārliecināties, ka Jēzus darbojas Dieva vārdā.

Lai izskaidrotu Dieva nama attīrīšanas žestu, Jēzus mācekļi izmanto 69. psalma vārdus: «Mani sagrauzīs rūpes par Tavu namu.» Šis psalms ir sauciens pēc palīdzības, kad nonākam ienaidnieku radītajā situācijā. Šādu situāciju Kristus izdzīvoja savu ciešanu laikā. Rūpes par Tēvu un Viņa namu aizveda Jēzu līdz pat krustam. Tās ir mīlestības rūpes, kas ved līdz pat sevis ziedošanai, sacīja pāvests.

Turpinot uzrunu, Francisks uzsvēra, ka Jēzum savas varas apstiprinājuma zīme būs Viņa nāve un augšāmcelšanās. «Nojauciet šo svētnīcu, un Es to trijās dienās atkal uzcelšu.» Evaņģēlija autors piebilst, ka Jēzus runāja par savas miesas svētnīcu. Skaidrojot šo vārdus, pāvests norādīja, ka Jēzus Lieldienas ir jauna kulta sākums, mīlestības kulta sākums.

Svētdienai paredzētais Evaņģēlija fragments aicina mūs meklēt nevis izdevīgumu un savu interešu īstenošanu, bet Dievu, kas ir mīlestība. Nekad nedrīkstam aizmirst Jēzus stingros vārdus: «Nepadariet mana Tēva namu par tirgus bodi!» Slikti, kad Baznīcai ir ar to problēmas, un Dieva nams pārvēršas par tirgus laukumu. Jēzus mūs aicina nepadarīt par tirgus vietu arī savu dvēseli, kurā mājo Dievs. Viņa aicinājums ir vienmēr aktuāls. Un tas attiecas gan uz ekleziālo kopienu, gan uz atsevišķiem cilvēkiem un visu sabiedrību. Mēs visi saskaramies ar kārdinājumu izmantot labos darbus, kas bieži vien ir mūsu pienākums, lai īstenotu personīgās, un nereti nelikumīgās intereses. Francisks uzsvēra, ka tas ir nopietns drauds, jo īpaši tad, kad nelietīgi tiek izmantots Dieva vārds. Tāpēc Jēzus šoreiz izmanto «spēcīgus veidus», lai mūs atrautu no šīm nāvīgajām briesmām, piebilda Svētais tēvs.

S. Krivteža / VR

05/03/2018 12:21