Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Ceļojumi un vizītes

Pāvests Francisks apmeklē vienu no Romas draudzēm

Pāvests vada dievkalpojumu Romas Svētā Gelasija draudzes baznīcā

26/02/2018 13:47

"Dzīves grūtību brīžos Jēzus ir kopā ar mums un mūs stiprina," sacīja pāvests, tiekoties ar Romas Svētā Gelasija draudzes ticīgajiem. Gelasijs I bija Romas pāvests no 492. līdz 496. gadam. Viņa godam veltītais dievnams atrodas Fermo Korni ielā, Ponte Mammolo rajonā, pilsētas nomalē. Francisks aicināja ticīgos klausīties Jēzus balsi un izpildīt Viņa gribu. Uz Tabora kalna Jēzus atklāja mācekļiem sevi tādu, kāds ir Debesīs, lai viņi vēlāk varētu pārvarēt Krusta ieļaunojumu. Mācekļi nespēja saprast, ka Jēzus nomirs kā noziedznieks. Jēzus uzvaras pjedestāls ir Krusts. Viņš vienmēr mūs sagatavo pārbaudījumiem, dāvā mums spēku iet uz priekšu. Pāvests uzsvēra, ka grūtību brīžos nedrīkstam aizmirst par Jēzus godību. Mēs esam aicināti klausīties Viņa balsi.

Vienu no Svētās Mises lasījumiem – svētā Pāvila vēstules romiešiem fragmentu lasīja kāds akls jaunietis, bet Evaņģēliju diakons no Āfrikas. Vizīte Romas draudzē notika svētdienas pēcpusdienā. Pāvestu sagaidīja Romas diecēzes ģenerālvikārs arhibīskaps Andželo Dedonatis, palīgbīskaps Gverino Tora un draudzes prāvests Džuseppe Račiti.

Dievnamam blakus esošajā sporta laukumā Francisks tikās ar katehētiem, bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem. Norādot uz lietaino laiku, Svētais tēvs skaidroja, ka arī dzīvē ir gan skaistas, gan apmākušās dienas. Mēs, kristieši, esam aicināti drosmīgi iet pa dzīvi, pieņemot un izdzīvojot skaistos un grūtos brīžus kopā ar Jēzu.

Vēlāk pāvests ieradās teātra telpās, kur tikās ar slimniekiem un cienījama vecuma ļaudīm. Uzrunā viņš norādīja uz liecību, kādu tie sniedz jauniešiem un mūsdienu pasaulei. Savukārt draudzes nama zālē Francisks tikās ar trūcīgajiem un vietējās Caritas darbiniekiem. Viņš sarunājās arī ar diviem jauniešiem no Gambijas, kurus viesmīlīgi uzņēmuši draudzes ticīgie. Vizītes ietvaros pāvests uzklausīja dažu cilvēku grēksūdzes un vadīja dievkalpojumu. 25. februāra vakarā viņš atgriezās Vatikānā.

S. Krivteža / VR

26/02/2018 13:47