Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Vatikāns \ Dokumenti

Pāvests: "Pasaules Jauniešu dienas ir domātas drosmīgajiem!"

- RV

22/02/2018 15:29

“Neslēpties” aiz datora vai viedtālruņa ekrāna, nekad nezaudēt savstarpējās saskarsmes “garšu”, nedomāt, ka Dievs no mums prasa “perfektu CV”, ieguldīt savus spēkus, lai uzlabotu šo pasauli – tie ir daži pamudinājumi, kas ir atrodami pāvesta vēstījumā 33. Pasaules Jauniešu dienā, kas šogad diecēzēs tiks svinēta 25. martā. Dokuments tika publicēts ceturtdien, 22. februārī. Tā temats: “Nebīsties, Marija, jo tu esi atradusi žēlastību pie Dieva” (Lk 1, 30).

Svētā tēva vēstījums ir kā palīglīdzeklis tam, lai sagatavotos Pasaules Jauniešu dienas svinībām Panamā 2019. gadā, kā arī izdevība kārtējo reizi izcelt Baznīcas rūpes par jauniešiem. Jau dokumenta sākumā Francisks atgādina, ka šī gada rudenī Romā notiks jauniešiem veltītā Bīskapu sinode, un uzsver, ka jaunieši ir dārga dāvana Dievam, Baznīcai un pasaulei.

Pievēršoties citētajiem Lūkasa evaņģēlija vārdiem, pāvests uzdod jautājumu: “Un jūs, jaunieši, no kā baidāties?” “Nebīsties!”, teica eņģelis Marijai, kura bija ļoti pārsteigta un nobijusies Dieva aicinājuma lielā noslēpuma priekšā. Francisks atzīst, ka bailes – sevišķi jaunībā – ir normāla lieta. Daudzi baidās nesaņemt mīlestību, baidās par to, ka varētu tikt nenovērtēti vai nepieņemti tādi, kādi viņi ir. Līdz ar to, šiem jauniešiem, diemžēl, šķiet, ka jābūt citādākiem nekā viņi ir īstenībā. Viņi nemitīgi apstrādā savas fotogrāfijas, ko liek sociālajos tīklos, un slēpjas aiz viltus sejām. Daudzi ir bezmaz vai apsēsti ar vēlmi saņemt pēc iespējas vairām “man patīk”. Citi baidās, ka neizdosies atrast emocionālo drošību un nāksies palikt vieniem. Laikā, kad ir grūtības atrast darbu, jaunieši baidās, ka nevarēs sevi realizēt un piepildīt savus sapņus. Pāvests norāda, ka no dažādām bailēm nav pasargāti arī ticīgie jaunieši. Daži pat domā, ka Dievs no viņiem varētu prasīt pārāk daudz, un jautā, vai, ja izvēlēsies Dieva norādīto ceļu, spēs izturēt līdz galam?

“Brīžos, kad mūsu sirdi māc šaubas un bailes, ir nepieciešama izšķiršana” (angliski: discernment), turpina Svētais tēvs. Ko tā nozīmē? Vispirms tā nozīmē savas sirds atvēršanu Personai, kas aicina, un prasmi ieklausīties Dieva balsī. Tāpat ļoti liela nozīme ir attiecībām un dialogam ar citiem cilvēkiem – citiem savas ticības brāļiem un māsām. Vecākie ticības brāļi palīdz “atšifrēt” šaubas un saskatīt savu aicinājumu. Bez tam, lai augtu, spētu sapņot un saskatīt jaunus apvāršņus, ir svarīgi radīt dialoga iespējas arī savā vidē – pilsētā un kopienā, kur cilvēks dzīvo un apgrozās. “Dārgie jaunieši”, mudina pāvests, “nepieļaujiet jaunības degsmei izdzist aizslēgtas istabas tumsā, kur vienīgais logs uz pasauli ir datora vai viedtālruņa ekrāns. Plaši atveriet savas dzīves durvis!”

Eņģelis Gabriels uzrunā Mariju vārdā. Francisks norādīja, ka tas ir pirmais iemesls, lai nebaidītos, jo Dievs uzrunā mūs vārdā. Dievs katru uzrunā vārdā un atklāj aicinājumu. Tā ir zīme, ka Dieva acīs mēs esam augstu cienīti, un ka Viņš mūs ļoti mīl. Svētais tēvs atgādina, ka Dievs ar savu žēlastību vienmēr būs mums līdzās un mūs atbalstīs, sevišķi, pārbaudījumu un tumsas brīžos. Viņš negaida no mums iepriekš sagatavotu “Curriculum vitae”, kurā būtu norādīti visi mūsu nopelni un panākumi. Dievs mūs nesavtīgi mīl tādus, kādi esam.

Līdz ar to pāvests aicina jauniešus būt drosmīgiem, uzsverot, ka drosme ir spēks, un šī spēka avots ir pārliecība, ka Dieva žēlastība ir vienmēr ar mums. Viņš mudina jauniešus visās dzīves jomās drosmīgi atbildēt tam, ko Dievs no viņiem prasa, atbildēt Viņa aicinājumam, neslēpt savu ticību un izmantot visus savus spēkus, lai uzlabotu šo pasauli. Svētais tēvs arī novēl, lai Baznīca uzticētu viņiem atbildīgus pienākumus un nebaidītos atvēlēt tiem pienākošos vietu. Tuvojoties Pasaules Jauniešu dienām Panamā, jaunieši tiek aicināti ar prieku un entuziasmu gatavoties šim lielajam piedzīvojumam. “Pasaules Jauniešu dienas ir domātas nevis jauniešiem, kuri meklē tikai ērtības un atkāpjas grūtību priekšā, bet – drosmīgajiem”, raksta Francisks. “Vai pieņemsiet izaicinājumu?”

J. Evertovskis - Vatikāns

22/02/2018 15:29