Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Tikšanās

Lielais gavēnis ir garīgās "cīņas" laiks

Ticīgie klausās pāvesta Franciska pārdomas pirms lūgšanas "Kunga eņģelis" - ANSA

19/02/2018 14:40

18. februāra pusdienlaikā, neraugoties uz drēgno un lietaino laiku, Svētā Pētera laukumā bija sapulcējušies vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm. Uzrunā pirms lūgšanas «Kunga eņģelis» pāvests skaidroja, ka Lielā gavēņa pirmajai svētdienai paredzētajā Evaņģēlija fragmentā lasām par kardināšanu, atgriešanos un Labās vēsts sludināšanu. Evaņģēlists Marks raksta: «Tajā laikā Gars aizveda Jēzu tuksnesī. Un Viņš uzturējās tuksnesī četrdesmit dienas un tika sātana kārdināts» (Mk 1,12-13). Jēzus dodas uz tuksnesi, lai sagatavotos savai misijai. Viņam nav vajadzīga atgriešanās, bet, tā kā ir cilvēks, iziet cauri šim pārbaudījumam. Jēzus to dara gan sevis dēļ, lai būtu paklausīgs Tēvam, gan arī mūsu dēļ, lai dāvātu mums žēlastības spēku pārvarēt kārdinājumus. Pāvests teica:

«Sagatavošanās pamatā ir cīņa pret ļauno garu, pret velnu. Arī mums Lielais gavēnis ir garīgās «cīņas» laiks. Mēs esam aicināti pretoties ļaunumam caur lūgšanu, lai ar Dieva palīdzību spētu to uzvarēt savā ikdienas dzīvē. Zinām, ka ļaunums darbojas mūsu dzīvē un visur tur, kur tiek atmests cilvēks, notiek vardarbība, kari un netaisnība. Tie visi ir sātana darbi.»

Pēc kārdināšanas Jēzus sāk sludināt Evaņģēliju. Pāvests skaidroja, ka pirmais vārds ir «kārdināšana», otrais ir «Labā vēsts», bet trešais – ticība. Jēzus sludina: «Laiks ir piepildījies, un Dieva valstība ir tuvu. Nožēlojiet grēkus un ticiet Evaņģēlijam!». Mums vienmēr ir vajadzīga atgriešanās. Tā ir vajadzīga katru dienu! Tāpēc Baznīca aicina lūgties par atgriešanās žēlastību, jo mēs neesam pilnībā orientēti uz Dievu. Mums ir vajadzīga drosme atmest visu, kas mūs var novirzīt no patiesā ceļa. Tāpēc esam aicināti paļauties uz Kungu, pieņemt Viņa labestības un mīlestības plānu attiecībā uz katru no mums, teica Svētais tēvs.

Lielais gavēnis ir gandarīšanas laiks. Tomēr tas nav skumju laiks, tas nav sēru laiks, – uzsvēra pāvests. Baznīca mūs aicina atbrīvoties no egoisma, no vecā cilvēka, un atjaunoties Kristības žēlastībā. Tikai Dievs dāvā mums patieso laimi. Žēl, ka izniekojam laiku meklējot to kaut kur citur – bagātībās, izpriecās, karjerā, varā. Lielā gavēņa pirmajā svētdienā uzmanīgi klausīsimies un pieņemsim Jēzus aicinājumu nožēlot grēkus, atgriezties un ticēt Evaņģēlijam. Šis aicinājums nozīmē sagatavoties Lieldienu noslēpuma svinēšanai. Lai Vissvētākā Jaunava Marija palīdz Gavēņa laiku pavadīt lūgšanā, kā to darīja Jēzus tuksnesī, mudināja Francisks.

Pēc lūgšanas «Kunga eņģelis» pāvests vērsās pie jauniešiem ar lūgumu aktīvi piedalīties oktobrī gaidāmās Bīskapu sinodes sagatavošanā. Viņš atgādināja, ka no 19. līdz 24. martam Romā notiks sanāksme, kurā piedalīsies 300 jauniešu no visas pasaules, lai gatavotos šim nozīmīgajam pasākumam, kas būs veltīts jauniešiem, ticībai un aicinājumu izšķiršanai.

Uzmundrinošus vārdus pāvests veltīja arī cietumu iemītniekiem. Viņš teica: «Iesākot Lielo gavēni, kas ir atgriešanās ceļš un cīņas pret ļaunumu laiks, vēlos uzrunāt visus tos, kuri atrodas ieslodzījumā. Dārgie brāļi un māsas, aicinu jūs izdzīvot Lielo gavēni kā izlīguma un dzīves atjaunotnes laiku. Neaizmirstiet, ka žēlsirdīgais Jēzus nekad napagurst piedot.»

Tikšanās noslēgumā Francisks atgādināja, ka svētdienas pēcpusdienā dosies uz Aričas pilsētu, lai piedalītos Lielā gavēņa rekolekcijās. Pāvests aicināja ticīgos lūgties par viņu. Rekolekcijas ilgs līdz 23. februārim.

S. Krivteža / VR

19/02/2018 14:40