Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Vatikāns \ Dokumenti

Publicēta pāvesta apustuliskā vēstule "Iemācīties atvadīties"

Skats uz Vatikānu - ANSA

15/02/2018 14:41

“Iemācīties atvadīties” – ar šādu nosaukumu 15. februārī tika publicēta pāvesta Franciska apustuliskā vēstule Motu proprio formā, ar kuru tiek noteiktas dažas izmaiņas normās, kas attiecas uz pontifikālo institūciju vadītāju atteikšanos no sava amata pienākumu pildīšanas vecuma ierobežojuma dēļ. Runa ir par amata atstāšanas laikiem un veidiem. “Ekleziālā amata pienākumu pildīšanas beigšanu ir jāuzskata par paša kalpojuma integrālo sastāvdaļu”, raksta pāvests, liekot uzsvaru uz iekšēju atvērtību jeb attieksmi, kas ir svarīga gan tiem, kuri zināma vecuma dēļ gatavojas atstāt līdz šim ieņemamo amatu, gan arī tiem, no kuriem tiek lūgts paturpināt kalpojumu arī pēc 75 gadu vecuma sasniegšanas.

Francisks norāda, ka tam, kurš gatavojas iesniegt atteikuma lūgumu, vispirms ir attiecīgi jāsagatavojas Dieva priekšā, lai atbrīvotu savu sirdi no tiekšanās pēc varas vai atbrīvotos no domas, ka “es esmu neaizvietojams”. Tas ļaus šim cilvēkam mierīgi pieņemt aiziešanu no amata. Pretējā gadījumā, aiziešana varētu būt sāpīga un pat radīt konfliktus. Vienlaikus, tam, kurš visā patiesībā pieņem nepieciešamību pamest amatu, lūgšanā jāizšķiras par to, kā dzīvos un ko darīs tālāk. Svētais tēvs iesaka izdzīvot jauno dzīves posmu pieticībā, pazemībā, lūgšanā, veltīt laiku lasīšanai un sniegt vienkāršus pastorālos pakalpojumus.

Ja, izņēmuma kārtā, no kāda tiek prasīts palikt ieņemamajā amatā un turpināt kalpojumu, viņam ir jāprot atteikties no personīgajiem plāniem un jāapzinās, ka pagarinājums saistās tikai ar Baznīcas kopējo labumu. Viņam to nav jāuzskata ne par privilēģiju, ne personīgu triumfu, ne arī par īpaši izrādītu labvēlību, kas izrietētu no draudzības vai tuvām attiecībām. To nav jāuzskata arī kā pateicību par līdz šim labi paveiktajiem darbiem – vēstulē raksta Francisks.

J. Evertovskis - Vatikāns

15/02/2018 14:41