Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Dievkalpojumi

Pāvests lūdzas par vajātajiem Tuvo Austrumu kristiešiem

13/02/2018 14:39

Otrdienas, 13. februāra, rītā Vatikāna viesu nama kapelā pāvests celebrēja Svēto Misi kopā ar Antiohijas patriarhu Jusefu Absi un grieķu-melkītu rita katoļu bīskapiem. Viņi, noslēdzot Sinodi Libānā, apmeklēja Romu un tikās ar apustuļa Pētera pēcteci. Viņu vizīte bija spoža Baznīcas vienotības zīme.

Dievkalpojuma laikā abas puses pauda pateicību par šo tik ļoti svarīgo brālīgās sadraudzības mirkli. Pāvests, norādot uz šīs sadraudzības lielo nozīmi, sacīja: “Šī Mise kopā ar mūsu brāli patriarhu Jusefu būs apustuliskā ‘communio’. Viņš ir ļoti senas Baznīcas tēvs un ir ieradies, lai apskautu Pēteri – lai teiktu: ‘Es esmu vienots ar Pēteri’. Tā ir šodienas ceremonijas nozīme. Tas ir vienas Baznīcas apskāviens ar Pēteri. Šī Baznīca ir bagāta ar savu teoloģiju katoliskās teoloģijas ietvarā, ar savu brīnišķo liturģiju un tautu. Šobrīd liela šīs tautas daļa, tāpat kā Jēzus, tiek krustā sista. Upurēsim šo Misi par tautu, kas cieš, par kristiešiem, kuri Tuvajos Austrumos tiek vajāti, kuri atdod savu dzīvību, savus labumus, savus īpašumus, jo tiek padzīti projām. Un upurēsim šo Misi arī par mūsu brāļa Jusefa kalpojumu.”

Pāvests, jau vakar pieņemot audiencē grieķu-melkītu Sinodes locekļus uzsvēra, ka šobrīd vairāk nekā jebkad agrāk garīgajiem ganiem jāapliecina Dieva tautai, kas cieš, vienotību, vienību, tuvību, solidaritāti, caurspīdīgumu. Viņiem ir jābūt lieciniekiem savas tautas vidū.

Šī rīta Svētās Mises laikā Antiohijas patriarhs visu klātesošo bīskapu vārdā pateicās pāvestam ne vien par šo skaisto savstarpējās komūnijas brīdi – par iespēju kopā svinēt dievkalpojumu, bet arī par viņa brālīgo mīlestību, brālības un solidaritātes žestiem pret grieķu-melkītu Baznīcu. Viņš savas Baznīcas garīdznieku un ticīgo vārdā apsolīja, ka paturēs apustuļa Pētera pēcteci savā sirdī un vienmēr pieminēs šo skaisto vēsturisko notikumu, kas ir visu Kristus mācekļu brālības un vienotības zīme.

Vienotība un liecība, kam 13. februāra dievkalpojuma laikā tik lielu uzmanību pievērsa gan pāvests Francisks, gan arī Antiohijas patriarhs Jusefs, ir divas ļoti būtiskas ar Evaņģēlija sludināšanu saistītas dimensijas. Ne velti, jau emeritētais pāvests Benedikts XVI 2010. gadā Romā sasauca Tuvo Austrumu Bīskapu sinodi, kurai tikai izvēlēts temats: „Katoliskā Baznīca Tuvajos Austrumos: vienotība un liecība”. Viens no tās mērķiem bija vienotības saišu starp sui iuris Baznīcām stiprināšana, lai ticīgo sniegtā kristīgās dzīves liecība būtu patiesa un efektīva. Vēlāk Benedikts XVI parakstīja pēcsinodālo apustulisko pamudinājumu „Ecclesia in Medio Oriente”, kurā uzsver, ka liecība ir vienotības ar Dievu un tuvāko auglis.

J. Evertovskis - Vatikāns

13/02/2018 14:39