Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Tikšanās

Francisks tiekas ar Stigmatītu kongregācijas ģenerālkapitula dalībniekiem

- ANSA

10/02/2018 17:28

10. februārī pāvests pieņēma audiencē Kunga Jēzus Kristus svēto stigmātu kongregācijas ģenerālkapitula locekļus. Viņi pārstāvēja 15 nācijas, kurās darbojas, nesot Dieva Vārdu visās tā formās, īpašu uzmanību veltot jaunajām paaudzēm un sadarbojoties ar diecezālo klēru.

“Evaņģēlijs ir jāsludina ar lēnprātību un prieku,” teica pāvests, pieminot kongregācijas dibinātāju, svēto Gaspari Bertoni. Francisks atgādināja, ka viņš pieņēma un tuvojās visiem, iekarojot cilvēku sirdis un uzticību ar savu labestību, žēlsirdību, ar Patiesības vārdu. Tādā veidā arī kongregācijas locekļus pāvests aicināja vest cilvēkus pie atgriešanās, kopības ar Kristu. “Ne vienmēr Evaņģēlijs tiek pieņemts, dažreiz tas tiek atgrūsts, pat aizšķērsots un vajāts, apcietināts un nogalināts,” teica pāvests. Viņš norādīja, ka šādos gadījumos ir jābūt pacietīgiem, bezbailīgiem apliecinot Jēzu un Viņa Patiesības vārdu.

Stigmatītu misionārus pāvests aicināja glabāt sevī labo Evaņģēlija uguni. Ja tās aptrūkstas, tad iestājas aukstums, tumsa, vientulība. Savukārt, ja turpina degt brālīgas tuvākmīlestības uguns, tad apkārt valda siltums, gaisma un rodas spēks iet tālāk. Svētais tēvs aicināja nest šo labo uguni kristīgajās kopienās, kurās ir nepieciešams no jauna aizdegt daudzu cilvēku ticību. Tai pašā laikā, Francisks rosināja reliģiskos iet un sludināt Evaņģēliju nabadzīgajiem, tiem, kas nejūtas mīlēti, kas dzīvo skumjās un izmisumā, cietumniekiem, bezpajumtniekiem, imigrantiem, tiem, kas bēg no kara.

I. Šteinerte/VR

10/02/2018 17:28