Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Dievkalpojumi

Pāvests: Vai tava sirds neattālinās no Kunga?

Pāvests Francisks svin Svēto Misi Vatikāna viesu nama kapelā

08/02/2018 13:08

"Katru dienu esiet modri, lai jūsu sirdis neattālinātos no Kunga", šie aicinājuma vārdi izskanēja šī rīta dievaklpojuma laikā. Uzrunājot Svētās Martas viesu nama kapelā sapulcējušos ticīgos, Francisks norādīja uz risku, kādam esam pakļauti ar mēs. Karalis Dāvids ir svēts, neskatoties uz to, ka bija izdarījis smagu grēku. Savukārt lielais un gudrais Salomons, darot to, kas Kungam nepatika, pat nenojauš, ka viņa sirds kļūst vāja. Skaidrojot Svēto Rakstu lasījumu no Ķēniņu pirmās grāmatas, pāvests uzsvēra, ka Salomona sirds ir tālu no Kunga, sava Dieva. 

Francisks atzina, ka arī mēs saskaramies ar šādu sirds novājināšanās problēmu. Ķēniņu pirmās grāmatas lappusēs netiek minēts, ka Salomons būtu darījis lielus grēkus. Viņš bija līdzsvarots cilvēks. Zinām, ka viņa tēvs Dāvids bija grēcinieks. Tomēr Dāvids ir svēts, bet par Salomonu tiek teikts, ka viņa sirds "nebija uzticīga Kungam". Kādreiz Kungs uzslavēja šo cilvēku, kad viņš bagātību vietā lūdza gudrības un apdomības dāvanu. Kā varam izskaidrot šo faktu? – jautāja pāvests. Dāvids, apzinoties, ka ir grēkojis, lūdza piedošanu. Savukārt Salomons, par kuru visa pasaule runāja labu un kuru satikt vēlējās arī karaliene Saba, bija attālinājies no Kunga un sekoja svešiem dieviem.

"Šeit redzam sirds novājināšanās problēmu. Sirds novājināšanās ir lēns ceļš, kas notiek soli pa solim. Salomons, iegrimis savas godības, savas slavas miegā, sāk iet pa šo ceļu," sacīja Francisks.

Sprediķī pāvests uzsvēra, ka "labāk apzināties savu grēku, nekā ļauties sirds novājināšanās procesam". Varenais Salomons kļūst neuzticīgs, jo viņa sirds ir vāja. Cilvēks, kuram ir neuzticīga sirds, ir zaudētājs. To piedzīvo arī daudzi kristieši, arī mēs. "Nē, es nedaru smagus grēkus." Bet kāda ir tava sirds? Vai tā ir stipra? Vai tā ir uzticīga Kungam, vai tu jau nesāc lēnām attālinies no Viņa? – jautāja Francisks.

Pāvests atgādināja, ka mēs esam aicināti būt nomodā pār savu sirdi. Esam aicināti katru dienu uzmanīgi vērot, kas notiek manā sirdī. "Dāvids ir svēts. Viņš bija grēcinieks. Grēcinieks var kļūt par svēto. Salomons tika noraidīts, jo bija korumpēts. Korumpētais nevar kļūt par svēto. Līdz korupcijai un samaitatībai nonākam pa sirds novājināšanās ceļu. Modrība. Katru dienu vērojiet savu sirdi. Kāda ir mana sirds? Kādas ir manas attiecības ar Kungu? Baudiet ticības skaistumu un uzticības prieku!” aicināja Svētais tēvs.

S. Krivteža / VR

08/02/2018 13:08