Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Dievkalpojumi

Mācīsimies jau tagad darīt to, ko darīsim debesīs!

05/02/2018 15:45

Pirmdienas, 5. februāra, Svētās Mises homīlijā pāvests pievērsās adorācijas lūgšanai jeb Dieva pielūgsmei. Mums jāpatur prātā, ka Dievs mūs izvēlēja. Viņš noslēdza ar mums derību, kas izpaužas kā “es tevi mīlu, tu mani mīli”. Francisks mudināja ticīgos veltīt mazliet laika adorācijas lūgšanai un aicināja priesterus mācīt tautu, kā vajag pielūgt Dievu.

Šīs dienas Pirmajā lasījumā lasām, ka ķēniņš Salomons sapulcina Izraēļa tautu, lai kāptu augšā uz svētnīcu un uz turieni pārnestu Kunga derības šķirstu ar divām akmens plāksnēm un visus svētos priekšmetus (sal. Ķēn 8, 1-7.9-13). Skaidrojot šo Bībeles fragmentu, pāvests atzina, ka kāpšana kalnā atšķiras no iešanas pa līdzenumu. Kāpšana ne vienmēr ir viegla lieta. Tauta kāpa, nesot derības šķirstu un pieminot savu izvēlēšanu. Šķirstā atradās tikai divas Dieva piešķirtās akmens plāksnes. Tauta gāja nevis ar Rakstu mācītāju uzlikto priekšrakstu nastu, bet ar šo Dieva derību.

Francisks paskaidroja, ka tā bija “plika” derība – “es tevi mīlu, tu mani mīli”, plāksnes ar Dieva un tuvākā mīlestības bausli. Šķirstā nekā cita nebija. Tiklīdz tas tika ienests svētnīcā un priesteri izgāja ārā, dievnamu piepildīja Kunga godības mākonis. Tauta ieslīga klusā adorācijā. Šajā sakarā Svētais tēvs atzina, ka priesteri pietiekoši nemāca tautu adorēt Kungu. “Jā, mēs to mācām lūgties, dziedāt, slavēt Dievu, bet adorēt…”, viņš sacīja. “Adorācijas lūgšanā mēs kļūstam mazi, bet tā mūs nepazemo. Noliecot galvu adorācijā, mēs iemantojam savu cēlumu un lielumu. Es izmantošu šodien izdevību, lai jums, prāvestiem, pateiktu: ‘Māciet, taču, tautu klusumā pielūgt Kungu, adorēt!’”

Tātad, Svētais tēvs mudināja iemācīties darīt jau tagad to, ko reiz darīsim Debesu valstībā, tas ir, iemācīties adorācijas lūgšanu. Taču ceļš uz debesīm ved augšup, un mēs varēsim tur nonākt, ja paturēsim prātā, ka esam Dieva izvēlēti, ja glabāsim savā sirdī Viņa apsolījumu un būsim uzticīgi Viņa derībai. Šis ceļš nav viegls, bet tas ir ceļš, kas ved uz adorāciju. Nonākot Dieva godības priekšā, vārdi apklust un cilvēks vairs nezina, ko teikt. Rītdienas lasījumā dzirdēsim, ka Salomonam izdodas pateikt tikai divus vārdus: “Klausies un piedod”. Homīlijas noslēgumā pāvests aicināja veltīt mazliet laika adorācijas lūgšanai, nākt pie Kunga ar visa, ko esam piedzīvojuši, nastu, paturēt prātā no Viņa saņemtās žēlastības, Viņa apsolījumus un derību, un pazemīgi izteikt šo īso lūgšanu: “Klausies un piedod”.

J. Evertovskis - Vatikāns

05/02/2018 15:45