Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Dievkalpojumi

Pāvests: "Pravietis pieņem pirmdienās, trešdienās un piektdienās"

30/01/2018 15:51

Kādam ir jābūt īstam dvēseļu ganam? – šim jautājumam pievērsās pāvests otrdienas, 30. janvāra, rīta Svētās Mises homīlijā. Francisks uzsvēra, ka ganam ir jāizturas pret cilvēkiem tā, kā Jēzus izturējās pret savu tautu, proti, viņam jābūt tai līdzās un jābūt pret to maigam. Gans nedrīkst izturēties cieti un nosodoši.

Šai dienai veltītajā Evaņģēlija fragmentā Marks apraksta divus izdziedināšanas gadījumus (sal. 5, 21-43), kurus, kā teica Svētais tēvs, mums vajadzētu “drīzāk kontemplēt nevis pārdomāt”, jo tajos atklājam, kā Jēzus pavadīja savu dienu. Jēzus paraugam būtu jāseko visiem priesteriem un bīskapiem – viņš uzsvēra. Marks kārtējo reizi stāsta, ka Jēzum sekoja liels ļaužu pūlis. Mācītājam rūpēja šie ļaudis. Dievs apsolīja būt savai tautai līdzās, atrasties tās vidū, un Viņš īsteno savu apsolījumu.

Turpinājumā pāvests, mazliet ironizējot, sacīja: “Jēzus neatver garīgo konsultāciju biroju, pie kura būtu pielikta izkārtne ar uzrakstu: ‘Pravietis pieņem pirmdienās, trešdienās un piektdienās no pulksten 15.00 līdz 18.00. Vizīte maksā dārgi, tomēr, ja gribat, varat atstāt ziedojumu’. Nē, Jēzus tā nerīkojas. Viņš never arī ārsta kabinetu, pie kura būtu pielikts uzraksts: ‘Lai slimnieki nāk tanī un tanī dienā, un viņi tiks izdziedināti’. Jēzus metas tautas vidū”.

Lūk, Jēzus parāda, kādam ir jābūt garīgajam ganam. Šajā sakarā pāvests pieminēja kādu svētu priesteri, kurš, visu laiku esot kopā ar tautu, vakarā jutās “noguris”. Un tas bija īsts nogurums, kas pārņēma cilvēku reāla darba rezultātā. Šis priesteris netēloja sevi esam nogurušu.

Šodienas Evaņģēlijā atklājam arī to, ka cilvēki spiedās virsū Jēzum un pieskārās Viņam. Pāvests atzina, ka tas pats notiek arī viņa pastorālo vizīšu laikā. Cilvēki to dara, jo grib saņemt žēlastību, un gans to jūt. Jēzus nekad neatkāpās, neizvairījās no cilvēkiem, un par to viņam pat nācās “maksāt”, dzirdot pārmetumus. Jēzus tos pieņēma, lai tikai cilvēkiem darītu labu.

Tādā veidā mēs atklājam, kādam ir jābūt īstam ganam un kā tam jāizturas. Gans ordinācijas dienā tika svaidīts ar svēto eļļu. Taču īstā eļļa, tas ir, iekšējā eļļa ir klātbūtnes un maiguma eļļa – uzsvēra Francisks. Ganam, kurš neprot būt cilvēkiem līdzās, kaut kā trūkst. Viņš varbūt ir lauka saimnieks, bet ne gans. Ja ganam pietrūks maiguma, tad viņš būs ciets un pērs savas avis jeb “sitīs tās ar nūju”.

Kad Jēzus pabeidza savu darba dienu, Viņš bija noguris. Darot labu, nogurst arī katrs priesteris. Ja priesteris rīkosies tā, kā rīkojās Jēzus, tad tauta sajutīs dzīvā Dieva klātbūtni. Homīlijas noslēgumā Svētais tēvs aicināja ticīgos lūgties par saviem dvēseļu ganiem, lai Kungs dāvā tiem žēlastību būt maiguma pilniem līdzās savai tautai. Kad tauta atrod savu ganu, tā sajūt kaut ko īpašu – to, ko var sajust tikai Dieva klātbūtnē.

J. Evertovskis – Vatikāns

30/01/2018 15:51