Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Tikšanās

Pāri, kuri griežas Baznīcas tiesā, meklē sirdsapziņas mieru

30/01/2018 16:09

Jūsu darbība izpaužas kā “kalpojums sirdsapziņas mieram” un to ir jāveic “ar vislabāko sirdsapziņu”, sacīja pāvests, 29. janvārī pieņemot audiencē Rota Romana tiesas darbiniekus sakarā ar jaunā darba gada atklāšanu. Uzrunā viņš pievērsās aspektam, kas ir īpaši raksturīgs Baznīcas tiesas darbam, proti, sirdsapziņas centralitātei. Runa ir gan par pašu darbinieku, gan arī cilvēku, ar kuriem viņi strādā, sirdsapziņu.

Lai pasludinātu laulību par spēkā neesošu vai spēkā esošu, jūs zināmā mērā kļūstat par Kristum ticīgo sirdsapziņas ekspertiem – sacīja Francisks, atgādinot, ka līdz ar to viņi ir aicināti nemitīgi piesaukt dievišķo palīdzību. Baznīcas tiesu darbiniekiem ir ļoti svarīgi prast ieklausīties cilvēku gaidās, cilvēkos, kuri bija spiesti apklusināt un gadiem ilgi dzīvot ar mēmu sirdsapziņu, bet tagad, ar Dieva palīdzību, ir atraduši nelielu gaismas staru un griezušies Baznīcā, lai rastu mieru savai sirdsapziņai.

Svētais tēvs norādīja, ka pienākums rūpēties par sirdsapziņu attiecas ne tikai uz Baznīcas ganiem, bet par to ir atbildīgi arī visi kristieši. Uzrunā viņš lielu uzmanību pievērsa sagatavošanās laulībai kvalitātei un atgādināja, ka ticība ir gaisma, kas apgaismo ne vien tagadni, bet arī nākotni. “Laulība un ģimene ir Baznīcas un sabiedrības nākotne”, uzsvēra pāvests. Viņš aicināja Baznīcas tiesas darbiniekus nebūt birokrātiem. Nedrīkst pieļaut, ka ticīgo sirdsapziņa, kas tā jau laulības lietās atrodas grūtībās, aizvērtos Dieva žēlastības darbībai. Tāpēc liela nozīme ir garīgajai līdzgaitniecībai un izšķiršanai. Baznīcas tiesu darbu ir jāveic ar lielu gudrību un ar mērķi saskatīt patiesību. Tikai tad laulības pasludināšana par spēkā neesošu atnesīs sirdsapziņas mieru un brīvību.

J. Evertovskis - Vatikāns

30/01/2018 16:09