Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Tikšanās

Somijas ekumeniskās delegācijas vizīte Vatikānā

Pāvests ar ekumeniskās delegācijas pārstāvjiem no Somijas

25/01/2018 14:45

Par tradīciju ir kļuvusi Somijas ekumeniskās delegācijas gadskārtējā vizīte Vatikānā. 25. janvārī, Somijas debesīgā aizbildņa, svētā Henrika svētkos, kristiešus no šīs zemes pieņēma pāvests Francisks. “Ar prieku raugāmies uz aizvadīto gadu, kad kopā atcerējāmies Reformāciju. Esam nostiprinājuši un padziļinājuši luterāņu un katoļu, kā arī savu ekumenisko partneru kopību mūsu Kungā Jēzū Kristū,” uzrunā Somijas kristiešu delegācijai teica pāvests. Viņš atzīmēja, ka šī atcere ir un paliek auglīga ekumenisma iespēja, jo tā ir iezīmējusi nevis mērķi, bet drīzāk izejas punktu ekumeniskajos centienos pēc pilnas un redzamas vienotības starp visiem kristiešiem. Tas ir noticis zem pateicības, grēku nožēlas un cerības trīskāršās zīmes. “Bez tām visām nav iedomājama mūsu atmiņas izdziedēšana. Ne velti mūsu pūliņi ir ievirzījušies lielāka ekumeniskā jautājuma studiju gultnē, par kuru vēlamies diskutēt nākotnē, un proti, par Baznīcas dabu,” sacīja Francisks.

Reformācijas atceri pāvests novērtēja kā iespēju labāk apzināties to, ka kristietība ir zaudējusi ticamību, un arī to, ka ir jāatjauno un jānostiprina kopīgā ticība uz Trīsvienīgo Dievu. Pāvests izteica prieku un pateicību, saņemot no Somijas ekumeniskās delegācijas dokumentu, ko izdevusi Somijas luterāņu un katoļu dialoga komisija. Dokumenta nosaukums ir “Kopības izaugsme. Deklarācija par Baznīcu, Euharistiju un kalpojumu”. Nosaukums atspoguļo izšķirošos jautājumus, kuriem ekumeniskajā dialogā ir jāpievērš liela uzmanība. Pāvests akcentēja, ka pēc vienošanās, kas starp luterāņiem un katoļiem panākta attiecībā uz attaisnošanas doktrīnu, eklezioloģiskajiem šīs vienošanās sasniegumiem ir jākļūst par  ekumenisko dialogu daļu. Francisks sacīja:

“Laikā, kad sabiedrībā turpinās sekularizācija, mūsu ekumeniskais kalpojums sastāv no liecības par dzīvā Dieva klātbūtni. Lielākais ekumeniskais izaicinājums, ar kuru sastopamies, ir Dieva centrālās lomas apstiprināšana, tā Dieva, kurš savu seju mums ir atklājis Jēzū no Nācaretes. Tā kā luterāņi un katoļi var atzīt jautājuma par Dievu centralitāti, ir kļuvis iespējams arī piedalīties Reformācijas ekumeniskajā atcerē, dziļi ticot krustā sistajam un augšāmcēlušajam Kristum. Tā ir ticība, kuru nu varam apliecināt kopā. To darot, mēs atbalstām lielo ekumenisko atbildību, uz kuru mūs aicināja pagājušā gada Reformācijas atcere.”

Pāvests atzīmēja, ka Somijas ekumeniskās delegācijas svētceļojums uz Romu ik gadus iekrīt Lūgšanu nedēļā par kristiešu vienotību. Šīs nedēļas temats šogad saucas “Tava labā roka, Kungs, ir parādījusies savā spēkā” (Izc 15:6). “Tā mums atgādina par trūkuma situāciju, kādā dzīvo neskaitāmi cilvēki visās pasaules malās. Mūsu pienākums ir steigties tiem palīgā, esot vienotiem ekumeniskajā ieguldījumā, kurā dalāmies,” teica Francisks. Viņš aicināja lūgties, lai caur Jēzus Kristus žēlastību kristieši visā pasaulē būtu Viņa miera instrumenti. Lai Kristus vienmēr palīdz darboties kopā kā lieciniekiem un savas izlīgšanas un samierinošās mīlestības kalpiem, un šādā veidā svētdarīt un godināt Viņa vārdu.

I. Šteinerte/VR

25/01/2018 14:45