Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Vispārējās audiences

Pāvests: "Lūdzu, lūgsimies par mieru!"

- ANSA

24/01/2018 14:27

Trešdienas, 24. janvāra, vispārējās audiences laikā, kas notika Svētā Pētera laukumā, pāvests atskatījās uz savu tikko veikto apustulisko ceļojumu uz Čīli un Peru.

Vizītes Čīlē moto bija: “Es jums dodu savu mieru”. Francisks atgādināja, ka šie vārdi norāda uz dāvanu, ko Jēzus sniedz tiem, kuri Viņam uzticas. Čīlē viņš mudināja tautu iet solidāras savstarpējas tikšanās ceļu, neizslēdzot tos, kuri ir citādāki. Viņš aicināja ticīgos stiprināt Baznīcas kopienas un visas sabiedrības audeklu. Apmeklējot Santjago sieviešu cietumu, Svētais tēvs norādīja uz nepieciešamību sagatavot ieslodzītās viņu atkal iekļaušanai sabiedrībā. Tas viņām pavērs jaunus apvāršņus un piešķirs jēgu viņu ikdienas dzīvei. Ļoti intensīvas bija Franciska tikšanās ar priesteriem, konsekrētajām personām un bīskapiem. Viņš tiem atgādināja, ka nedrīkst pieļaut nekādus kompromisus bērnu seksuālās izmantošanas jautājumā.

Araukānijā, kur dzīvo Mapuče tauta, pāvests vērsās pie tās ar miera aicinājumu. Lai varētu dzīvot mierā, jāpanāk harmonija dažādībā (tas gan nenozīmē vienveidību) un jāatsakās no jebkāda veida vardarbības. Jauniešiem pāvests vēlējās palīdzēt stāties pretī kādam izšķirošam izaicinājumam, proti, saskatīt dzīves jēgu. Apmeklējot Čīles Katoļu universitāti, viņš piedāvāja “integrālās formācijas modeli”, lai tādējādi katoliskā identitāte izvērstos spējā veidot vienotu un plurālistisku sabiedrību, kurā konflikti tiktu nevis slēpti, bet risināti dialoga ceļā.

Vizītes Peru temats bija: “Vienoti cerībā”. Tas norāda uz dažādību bagātību un vienotības dažādībā lielo nozīmi. Runa ir par dažādību, ko cilvēks manto no savas vēstures, kultūras un citām kultūrām. Pāvests atzina, ka šo vārdu patiesību spilgti atklāja viņa tikšanās ar Peru Amazones iedzīvotājiem. Uzrunā amazoniešiem viņš norādīja uz divām lielām problēmām, kas nopietni apdraud valsti. Tā ir ekoloģiskā un sociālā degradācija, un korupcija.

Apmeklējot Truhiljo Klusā okeāna krastā, Svētais tēvs apliecināja solidaritāti šīs pilsētas iedzīvotājiem, kurus pirms gada skāra postošā vētra, bet ar priesteriem un konsekrētajām personām viņš dalījās priekā par aicinājuma dāvanu un viņiem uzticēto misiju. Viņš tos aicināja būt uzticīgiem savām saknēm.

Limā pāvests tikās ar kontemplatīvās dzīves māsām, piedalījās lūgšanu saietā, kas tika rīkots “svēto fonā”, vadīja mariānisko lūgšanu “Kunga eņģelis” un svinēja Euharistiju, kurā piedalījās vairāk nekā 1 milj. ticīgo. Jauniešus viņš mudināja sekot svēto paraugam, atgādinot, ka svētie sekoja Kristum un vienmēr raudzījās uz Viņu ar cerību.

Euharistijas svinības bija sava veida Čīles un Peru tautām adresētā vēstījuma sintēze. Šo vēstījumu Francisks definēja šādi: “Atgriezieties un ticiet Evaņģēlija, jo tādējādi jūs saņemsiet mieru, ko Kungs jums dod un jūs būsiet vienoti cerībā”.

Uzrunājot Vatikānā ieradušos vispārējās audiences dalībniekus, pāvests aicināja visus ticīgos lūgties par mieru. Viņš uzsvēra: “Es jums dodu savu mieru. Tie ir mācekļiem adresētie Jēzus vārdi, ko katrreiz atkārtojam Svētās Mises laikā. Runa ir par miera dāvanu, ko tika Jēzus, kurš nomira un augšāmcēlās, var dot tiem, kuri Viņam uzticas. Miers ir nepieciešams ne tikai katram no mums, bet arī visai pasaulei – sevišķi šodien, kas piedzīvojam šo sadrumstaloto pasaules karu. Lūdzu, lūgsimies par mieru!”.

J. Evertovskis - Vatikāns

24/01/2018 14:27