Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Ceļojumi un vizītes

"Vienoti, lai nosargātu cerību!" Pāvesta vizītes Peru vadmotīvs

- AFP

20/01/2018 16:54

Šais dienās pāvests apmeklē divas Latīņamerikas valstis – vispirms Čīli, tad Peru. Noslēdzot savu vizīti Čīlē, Svētais tēvs 19. janvāra pēcpusdienā ieradās Peru galvaspilsētā Limā. Pirmā tikšanās – kā parasti, ar valsts autoritātēm. Ieradies valdības namā, Francisks pateicās prezidentam Pedro Paolo Kučinskim par uzaicinājumu apmeklēt šo zemi, kā arī par sirsnīgajiem sveicieniem, kas viņam tika veltīti visas peruāņu tautas vārdā.

“Vienoti, lai nosargātu cerību” – tāds ir pāvesta ceļojuma pa Peru vadmotīvs. Pāvests pastāstīja, ka uz šo zemi viņš raugās ar cerību. Viņš atzīmēja, ka šeit ir bagātīga, vienmēr interaktīva kultūras daudzveidība. Tā ir tautas dvēsele, ko iezīmē tādas senču vērtības, kā viesmīlība, cieņa pret otru, kopienas atbildība par visu tās locekļu attīstību, solidaritāte, respekts pret māti zemi. Sabiedrības vitālākā daļa ir jaunieši, kas ar savu dinamismu un entuziasmu aicina sapņot par cerības pilnu nākotni, kas dzimst no tikšanās ar senču gudrību.

Peru zeme Amerikai un visai pasaulei ir devusi tādus svētos, kā Rozi no Limas un Mārtiņu Porres, divu kultūru dēlu, kurus savā uzrunā pieminēja arī pāvests. Izcēlis labo, pāvests pievērsās arī tumsas pusēm, kas var aizēnot cerību. To vidū ir veids, kā cilvēks ekspluatē zemi. Mežu iznīcināšana  nozīmē ne tikai dzīvo sugu izmiršanu, bet arī izmaiņas visā ekosistēmā. Šai kontekstā būt vienotiem, lai sargātu cerību, nozīmē veicināt un attīstīt integrālu ekoloģiju. Tas prasa uzklausīt, atzīt un respektēt vietējos cilvēkus un tautas. Vides degradācija, diemžēl, ir cieši saistīta ar kopienas morālo degradāciju.

Pāvests atzīmēja, ka strādāt vienotiem spēkiem, lai aizsargātu cerību, nozīmē izskaust korupciju. “Cik lielu ļaunumu mūsu Latīņamerikas tautām un demokrātijai nodara šis sociālais “vīruss” – fenomens, kas visu inficē un visvairāk izposta nabadzīgos un māti zemi,” teica pāvests. Viņš norādīja, ka lai nosargātu cerību, ir nepieciešama lielāka caurskatāmība no sabiedrisko institūciju, privātā sektora, visas sabiedrības, tai skaitā ekleziālo organizāciju puses.

Pāvests apsolīja Katoliskās Baznīcas palīdzību, lai Peru turpinātu būt par cerības zemi.

I. Šteinerte/Vatikāns

20/01/2018 16:54