Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Ceļojumi un vizītes

Pāvests Peru: Naudas un varas kāre iznīcina cilvēkus, sabiedrību un dabu

- AFP

19/01/2018 18:15

Vaļsirdīgi lūdzoties un ar cerības pilnu sirdi tiekoties ar Kristu, varēsim panākt atgriešanos un atklāt patieso dzīves jēgu – sacīja pāvests, 19. janvārī uzrunājot Peru Amazones iedzīvotājus. Tikšanās notika Puerto Maldonado pilsētiņā, Horhes Bazadres vārdā nosauktajā profesionāli-tehniskajā institūtā, kur jaunieši mācās par grāmatvežiem, medmāsām, tūristu gidiem un lauksaimniecības produkcijas ražotājiem. Mācību iestāde pievērš lielu uzmanību apkārtējās vides aizsardzībai. Šim jautājumam pieskārās arī pāvests. Viņš runāja ne tikai par dabas resursu sargāšanu, bet arī par personas cieņas ievērošanu.

Pēc Dieva attēla radītais cilvēks ir Viņa bērns. Mēs esam Dieva bērni, Marija ir mūsu Māte, mēs neesam bāreņi, mēs esam piederīgi Dieva saimei, savai tautai, savai zemei, un šī apziņa mums palīdz raudzīties uz otru cilvēku kā brāli un izturēties pret viņu ar cieņu – norādīja Francisks, atgādinot, ka pestīšana nav kaut kas vispārējs vai abstrakts.

Svētais tēvs runāja par mūsdienu verdzības problēmām, tā saukto “atmešanas kultūru” un tādiem viltus dieviem kā naudas un varas kāre, un parādīja, kā varam ar tiem tikt galā.

Peru reģions, kurā notika pāvesta tikšanās ar Amazones iedzīvotājiem, ir nosaukts Dieva Mātes vārdā. Francisks uzsvēra, ka mums visiem ir Māte. Ja mums ir māte, tad mēs esam brīvi no briesmīgās sajūtas, ka it kā nevienam nepiederētu. Šī sajūta rodas tad, kad mums zūd pārliecība par piederību ģimenei, savai tautai, zemei un Dievam. Uzrunājot klātesošos, Vatikāna viesis atgādināja, ka viņu zeme nav bāreņu zeme, jo tā ir Mātes zeme. Un ja ir māte, tad ir arī bērni, ir ģimene, ir sabiedrība. Ja tas viss cilvēkam ir, tad, neraugoties uz grūtībām, viņš noteikti atrod spēku problēmu pārvarēšanai.

Diemžēl, daži grib iznīdēt šo pārliecību, izplatot “atmešanas kultūru”. Tie, kuri dzīvo ar patēriņa mentalitāti un dara visu tikai savu savtīgo interešu labā, neņem vērā citu cilvēku ciešanas. Viņi izmanto mežus, zemi, upes un strautus savā labā un, kad resursi tiek izsmelti, tad atstāj to visu novārtā. Daži tādā pat veidā izmanto arī cilvēkus. Šeit Francisks pieskārās sāpīgajai “cilvēku tirdzniecības” problēmai, kas ir nekas cits kā verdzība. Cilvēki tiek paverdzināti darbā, viņi tiek seksuāli paverdzināti vai, nesaņemot atbilstošu algu, jo daži kalpo uz viņu rēķina savām interesēm. Šādi tiek paverdzinātas daudzas jo daudzas sievietes. “Nedrīkst uzskatīt, ka vardarbība pret sievieti, būtu ‘normāla lieta’”, uzsvēra pāvests. Nedrīkst pieļaut, ka tiek bradāta sieviešu – īpaši nepilngadīgo meiteņu – cieņa!

Svētais tēvs atzina, ka daudzi ir aizceļojuši uz Amazoni, meklējot jumtu virs galvas, zemi un darbu. Cilvēki turp devās, lai sev un savām ģimenēm nodrošinātu labāku nākotni. Daudzi tādā veidā iekrita ilūzijā, domājot, ka ar dažiem darbiem, kā piemēram, zelta rakšanu kļūs stāvus bagāti. Taču zelts var kļūt par viltus dievu un prasīt cilvēku upurus – brīdināja pāvests. Viltus dievi – naudas un varas kāre – sagrauj visu. Tie sagrauj cilvēkus un institūcijas, kā arī dabas resursus. Jēzus saka, ka, lai izdzītu dažus dēmonus, ir ļoti daudz jālūdzas – atgādināja Francisks. Tas ir viens no šiem dēmoniem.

Svētais tēvs mudināja klātesošos veidot lūgšanu grupas un kustības un pulcēties ap Jēzu, lai tādējādi tiktu galā ar minētajām situācijām. Tikai lūdzoties un ar ticības pilnu sirdi ejot pie Jēzus, varam atgriezties un atrast dzīves īsto jēgu – viņš uzsvēra. Jēzus mums apsolīja īsto, mūžīgo dzīvi. Pestīšana nav kaut kas abstrakts, jo Debesu Tēvs raugās uz katru konkrēto personu un pazīst katra cilvēka dzīvi. Mums, ticīgajiem, un mūsu kopienām jākļūst par Dieva skatiena atspulgu citiem, lai celtu Debesu valstību, veicinātu “tikšanās kultūru” un palīdzētu cilvēkiem atdzimt cerībā.

J. Evertovskis – Vatikāns

19/01/2018 18:15