Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Tikšanās

Pāvesta Franciska pārdomas par ticības ceļu

Pāvests uzrunā ticīgos - ANSA

15/01/2018 13:49

«Mēs esam aicināti sekot Kristum, kuru pavisam nesen pielūdzām un kontemplējām dzimšanas noslēpumā», – apcerē pirms lūgšanas «Kunga eņģelis» teica Francisks. Viņš uzsvēra, ka pēdējās divās svētdienās Evaņģēlijs runā par Epifāniju – Kunga atklāšanos. Šoreiz Jānis Kristītājs saviem mācekļiem norāda uz Jēzu – Dieva Jēru, un reizē arī skaidro, kādā veidā Viņam sekot. Parastā liturģiskā laika otrā svētdiena aicina mūs atjaunot un īstenot ticību savā ikdienas dzīvē, piebilda pāvests.

«Evaņģēliskā aina norāda uz ticības ceļa raksturīgājām iezīmēm. Jā, pastāv ticības ceļš. Un šodienai paredzētajā Evaņģēlija fragmentā visu laiku mācekļiem, arī mums, tika atklāts ticības ceļš. Tas iesākas ar Jēzus jautājumu diviem Jāņa Kristītāja mudinātiem un iedrošinātiem mācekļiem, kuri sekoja Viņam: «Ko jūs meklējat?» Tas ir tas pats jautājums, kādu Lieldienu rītā Kungs uzveda Marijai Magdalēnai: «Sieviete, ko tu meklē?» (Jņ 20,15). Katrs no mums meklē. Mēs meklējam laimi, mīlestību, labo, skaisto, meklējam dzīves pilnību. To visu Debesu Tēvs mums ir devis caur savu Dēlu Jēzu», – uzsvēra Francisks.

Turpinot uzrunu, pāvests skaidroja, ka meklēšanas procesā svarīga loma pieder autentiskam lieciniekam jeb tam, kas pirmais ir veicis šo ceļu un saticis Kungu. Šodienas Evaņģēlijā tāds ir Jānis Kristītājs. Viņš savus mācekļus sūta pie Jēzus, kurš tiem dāvā jaunu pieredzi, sakot: «Nāciet, un redzēsiet!» Šie divi mācekļi nespēj aizmirst tikšanās skaistumu. Viņi atceras arī laiku, kad tas notika. «Tas bija ap desmito stundu» – lasām Evaņģēlijā. Tikai personīga tikšanās ar Jēzu palīdz mums sākt ticības svētceļojumu un būt patiesiem mācekļiem. Mēs varam iegūt dažādas pieredzes, veikt neskaitāmas lietas, nodibināt attiecības ar daudziem cilvēkiem, bet tikai tikšanās ar Jēzu tajā stundā, ko zina Dievs, dāvā mūsu dzīvei jēgu un dara to auglīgu, piebilda pāvests.

Svētais tēvs norādīja, ka mēs nevaram veidot Dieva tēlu, balstoties tikai uz to, ko esam dzirdējuši. Mums pašiem vajag iziet un meklēt Mācītāju, doties uz vietu, kur Viņš dzīvo. Divu Jāņa Kristītāja mācekļu jautājumam: «Kur Tu dzīvo?» ir dziļi garīga nozīme, jo atklāj vēlmi zināt, kur dzīvo Skolotājs, lai varētu Viņu satikt. Ticības dzīve balstās uz ilgām būt kopā ar Kungu. Mēs nemitīgi meklējam vietu, kur Viņš dzīvo. Tas nozīmē, ka mums jāsper solis pāri ikdienā pierastās un varbūt mazliet nobružātās reliģiozitātes, lai no jauna dziļi izdzīvotu tikšanos ar Jēzu lūgšanā, Svēto Rakstu lasīšanā un sakramentu pieņemšanā, lai būtu kopā ar Viņu un, pateicoties Viņa žēlastībai, nestu bagātīgus augļus. Meklēt Jēzu, tikties ar Jēzu, sekot Jēzum. Tāds ir ticības ceļš. Lai Vissvētākā Jaunava Marija palīdz mums apņēmīgi meklēt Jēzu, klausīties Viņa dzīvības vārdus un būt kopā ar To, kas nes pasaules grēkus, atrodot Viņā jaunu cerību un jaunu garīgo elpu, sacīja pāvests.

Pēc lūgšanas «Kunga eņģelis» Francisks atgādināja, ka svētdien tika atzīmēta Pasaules migrantu un bēgļu diena. Viņš paziņoja, ka pastorālo apsvērumu pēc turpmāk tā tiks atzīmēta septembra otrajā svētdienā. Tas nozīmē, ka 2019. gadā Pasaules migrantu un bēgļu diena tiks atzīmēta 8. septembrī.

Migrācija šodien ir kļuvusi par «laika zīmi». Katrs svešinieks, kas klauvē pie mūsu durvīm, dod mums iespēju iziet pretī un satikt pašu Jēzu Kristu, kurš identificējas ar visos laikos pieņemtajiem vai atmestajiem cilvēkiem. Citējot vēstījumu Pasaules migrantu un bēgļu dienā, pāvests norādīja uz četriem darbības vārdiem – pieņemt, aizstāvēt, veicināt un integrēt. Tā ir pastorālā darba programma.

Uzrunas noslēgumā Francisks atgādināja, ka pirmdien uzsāks astoņu dienu ilgu ceļojumu pa Dienvidamerikas kontinentu. Viņš apmeklēs Čīli un Peru. Pāvests aicināja ticīgos atbalstīt viņu ar lūgšanām. Savu ceļojumu viņš novēlēja Dievmātes aizbildniecībai. Sestdienas vakarā Francisks ieradās Svētās Marijas Lielākajā bazilikā, kur ikonas «Salus Populi Romani» priekšā lūdzās un nolika ziedu pušķi.

S. Krivteža / VR

15/01/2018 13:49