Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Lūgšanas

Atmest bailes un vienaldzību, lai meklētu un atrastu Jēzu

- ANSA

06/01/2018 14:23

Rūpīgi meklējumi, vienaldzība, bailes – tās ir trīs attieksmes, ar kādām tika sagaidīta Jēzus atnākšana pasaulē. Uzrunājot Kunga Parādīšanās svētkos uz lūgšanu “Kunga eņģelis” Svētā Pētera laukumā sapulcējušos ticīgos, pāvests norādīja, ka mums ir jāizvēlas viena no šīm trim attieksmēm.

Lasot Evaņģēliju, atklājam, ka rūpīgi meklējumi bija raksturīgi trīs Austrumu gudrajiem, kuri sekoja zvaigznei, lai nonāktu pie Bērna Jēzus un Viņu pielūgtu. Vienaldzība izpaudās augsto priesteru un Rakstu zinātāju attieksmē. Viņi sniedza pareizu atbildi par Pestītāja dzimšanas vietu, bet paši nekustējās ne no vietas un negāja Viņu pielūgt. Savukārt Hērods nobijās, ka jaundzimušais Bērns varētu viņam atņemt varu. Tāpēc viņš gribēja šo Bērnu nogalināt.

Kāda ir mūsu attieksme? Egoisms var mūs novest pie tā, ka Jēzus ienākšanu savā dzīvē sākam uzskatīt par apdraudējumu. Tad mēs mēģinām izslēgt Jēzus vēsti un to apklusināt. Ja mēs sekojam cilvēciskajām ambīcijām, dzenamies pēc aizvien lielākām ērtībām un padodamies nosliecēm uz ļauno, tad Jēzu sākam uzskatīt par šķērsli – skaidroja pāvests.

Mūsu dzīvē var parādīties arī vienaldzības kārdinājums – viņš turpināja. Pat ja mēs apzināmies, ka Jēzus ir Glābējs, tomēr izvēlamies dzīvot tā, it kā Viņa nebūtu. Tā vietā, lai dzīvotu saskaņā ar savu ticību, mēs vadāmies pēc pasaulīgajiem principiem un mēģinām apmierināt tieksmi pēc virskundzības, varas un bagātībām.

Visbeidzot, Svētais tēvs atgādināja, ka mēs esam aicināti sekot trīs Austrumu gudro paraugam – būt neatlaidīgiem savos meklējumos un gataviem pieņemt zināmas neērtības, lai tikai sastaptu Jēzu. Mēs esam aicināti Viņu meklēt, lai Viņu pielūgtu, un atzīt Viņu par savu Kungu, par to, kurš rāda īsto dzīves ceļu. “Ja mēs dzīvojam ar šādu attieksmi”, uzsvēra pāvests, “tad Jēzus mūs patiesi atpestī un mēs varam dzīvot skaistu dzīvi, augt ticībā, cerībā un mīlestībā uz Dievu un saviem brāļiem”.

Pēc lūgšanas “Kunga eņģelis” Francisks sirsnīgi sveica katoļu un pareizticīgo Austrumu Baznīcu ticīgos, kuri šodien svin Kristus dzimšanas svētkus. Lai šīs prieka pilnās svinības kļūst par jauna garīgā spēka un vienotības starp visiem kristiešiem avotu – vēlēja pāvests.

Svētais tēvs sveica arī krāšņā teatralizētā gājiena „Viva la Befana” dalībniekus. To jau 33. reizi organizēja Eiropas Ģimeņu apvienība, lai palīdzētu jaunajai paaudzei atklāt Epifānijas svētku bagāto garīgo nozīmi. Aptuveni 1400 seno laiku augstmaņu drānās tērpušos dalībnieku – bērnu, jauniešu un pieaugušo jau pirms pulksten 10 pulcējās pie Eņģeļa pils. No turienes raibā svīta, sekojot trīs Austrumu Gudrajiem, devās uz Svētā Pētera laukumu, lai pēc lūgšanas „Kunga Eņģelis” nodotu pāvestam simboliskās dāvanas. Šogad gājiena galvenie varoņi – trīs Austrumu Gudrie ieradās no Kave, Dženacano un San Vito Romano pilsētiņām, kas atrodas aptuveni 50 km attālumā no Romas. Viņi un pārējie dalībnieki iepazīstināja Romas iedzīvotājus un tās apmeklētājus ar sava reģiona vēsturi, kultūru un tradīcijām.

J. Evertovskis - Vatikāns

06/01/2018 14:23