Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Tikšanās

Vecāki ir bērna sargātāji, nevis tā īpašnieki

Pāvests Francisks uzrunā ticīgos - ANSA

01/01/2018 14:19

“Jēzus vecāki dodas uz Jeruzalemes svētnīcu, lai caur sava Bērna upurēšanu Dievam atzītu, ka viņi ir Viņa dzīves sargātāji, nevis tā īpašnieki”, – 31. decembra pusdienlaikā, uzrunājot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus, teica pāvests. Apcerē pirms lūgšanas “Kunga eņģelis” Francisks runāja par ģimeni, kas ir aicināta audzināt bērnu un palīdzēt tiem atvērt sirdis Dievam. Viņš ir dzīvības avots, cilvēka un ģimenes vēstures Kungs. Pāvests norādīja uz iekšējās jeb sirds jaunības noslēpumu, par kuru liecina divi gados veci cilvēki – Simeons un Anna. Svētā Gara pamudināts, Simeons Marijai saka: “Viņš ir likts par krišanu un augšāmcelšanos daudziem Izraēlī un par zīmi, kurai pretosies, lai atklātos daudzu siržu nodomi” (Lk 2,34-35).

Šie pravietiskie vārdi atklāj, ka Jēzus atnāca, lai sagrautu mūsu radītos maldīgos tēlus par Dievu un cilvēku. Viņš atnāca, lai mums palīdzētu “pretoties” pasaules piedāvātajām drošībām, uz kurām nereti balstām savu dzīvi. Viņš atnāca, lai mums palīdzētu atgriezties uz patiesā ceļa. Pāvests pauda pārliecību, ka nav tādu situāciju, kas neļautu meklēt un sākt atgriešanās ceļu. Cik daudzas ģimenes, neraugoties uz grūtībām, vājumu un trūkumu, meklē šo ceļu un atveras jaunām iespējām, – atzina pāvests.

Turpinot pārdomas, Francisks uzsvēra, ka Svētā ģimene atgriezās Galilejā, kur Jēzus pavadīja savu bērnību un jaunību. “Vecāki priecājas par savu bērnu attīstību. Katram bērnam vajag augt, pieņemties gudrībā un žēlastībā pie Dieva. Tāpat bija arī Jēzus dzīvē. Viņš patiesi ir viens no mums. Dieva Dēls ienāca pasaulē kā mazs un nevarīgs Bērns. “Jēzus pieņēmās gudrībā un gados, un žēlastībā pie Dieva un cilvēkiem”, – raksta svētais Lūkass. Katras ģimenes misija ir radīt piemērotus apstākļus un vidi, kurā bērni varētu harmoniski attīstīties, pieņemties gudrībā, iemācīties izvēlēties labo, atvērties Dievam un cilvēkiem”, – uzsvēra Svētais tēvs.

Pēc lūgšanas “Kunga eņģelis” pāvests izteica savu visdziļāko līdzjūtību Ēģiptes koptu kopienai, kas šajās dienās piedzīvojusi teroristu uzbrukumus. Tikšanās noslēgumā viņš apsveica visas klātesošās ģimenes, vēlot, lai Kungs vada tās pa dzīvības ceļu.

S. Krivteža / VR

01/01/2018 14:19