Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Lūgšanas

"Kunga eņģelis" Marijas – Dieva Mātes svētkos

"Kunga eņģelis" 1. janvārī - Marijas, Dieva Mātes un Pasaules Miera dienā - AFP

01/01/2018 15:36

“Kungs mums dāvā jaunu gadu, kura pirmajā lappusē kā brīnišķīgu miniatūru Baznīca ir iezīmējusi Marijas Dieva Mātes liturģiskos svētkus.” Ar šādiem vārdiem pāvests vērsās pie lūgšanas “Kunga eņģelis” dalībniekiem 1. janvārī. Tāpēc šai pirmajā gada dienā Francisks aicināja pievērst savu skatienu Marijai, lai viņa savā mātišķajā patvērumā ņem mūsu gājumu pa laika takām.

Šīsdienas Evaņģēlijs mūs aizved uz Betlēmi. Uz šejieni steigšus atnāk gani un atrod Mariju, Jāzepu un Bērnu. Eņģelis viņiem bija pasludinājis, ka jaundzimušais Bērns ir Pestītājs. Kamēr visi brīnījās, Marija glabāja  un pārdomāja visu savā sirdī (Lk 2, 19). Jaunava mums liek saprast, kā tiek pieņemts Ziemassvētku notikums – nevis virspusēji, bet sirdī. Pāvests teica, ka viņa mums rāda īsto veidu, kādā pieņemt Dieva dāvanu – glabājot to sirdī un klusi pārdomājot. Tas ir aicinājums, kas adresēts katram no mums, proti, lūgties kontemplējot un izbaudot šo dāvanu, kas ir pats Jēzus. Svētais tēvs skaidroja:

“Caur Mariju Dieva Dēls pieņēma savu miesu. Taču ar to vien neaprobežojas Marijas mātišķība. Viņas ticība būs tā, kas Kānā liks izpausties pirmajai brīnumainajai “zīmei”, kas palīdzēs ieticēt mācekļiem. Ar šo pašu ticību Marija ir klātesoša krusta pakājē un kā savu dēlu pieņem apustuli Jāni. Visbeidzot, pēc Jēzus Augšāmcelšanās, viņa kļūst par Baznīcas Māti, pār kuru Vasarsvētkos nolaižas Svētais Gars.”

“Kā māte, Marija veic ļoti būtisku funkciju,” turpināja pāvests. “Viņa ir vidutāja starp savu Dēlu Jēzu un starp cilvēkiem viņu netaisnību un ciešanu iezīmētajā realitātē. Viņa par mums aizbildina, apzinoties, ka būdama māte, var un viņai ir jāstāda priekšā Dēlam cilvēku, jo īpaši vājāko vajadzības.”

Pāvests atgādināja, ka tieši šīm personām ir veltīts šodien atzīmējamās Pasaules Miera dienas temats: “Migranti un bēgļi: vīrieši un sievietes, kas meklē mieru”. Francisks kārtējo reizi atgādināja par šiem brāļiem un māsām, teikdams, ka tie ir noilgojušies pēc miera apvāršņa savai nākotnei. Par šo mieru, kas ir visu cilvēku tiesības, daudzi no viņiem ir gatavi riskēt ar dzīvību, uzņemoties tālu un bīstamu ceļu.

Svētais tēvs aicināja neizdzēst šo cilvēku sirdī cerību, neizdzēst viņu ilgas pēc miera. “Ir svarīgi,” viņš teica, “ka no visu puses – no civilajām institūcijām, izglītības, sociālās aprūpes un ekleziālajām realitātēm, neizpaliek rūpes par bēgļiem, migrantiem, visiem, kas ilgojas pēc miera.” Francisks lūdzās, lai jaunajā gadā Kungs palīdz darboties solidārākas un citiem atvērtākas pasaules labā. Par to viņš acināja lūgties visus ticīgos, tai pašā laikā novēlēdams Marijai, Dieva un mūsu Mātei tikko iesākušos 2018. gadu. “Tavā patvērumā meklējam aizsardzību, Svētā Dieva Māte. Nenicini mūsu lūgšanas, kas atrodamies pārbaudījumos, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām, ak slavējamā un svētā Jaunava!”

Pēc lūgšanas “Kunga eņģelis” pāvests visus apsveica jaunajā gadā. Viņš pateicās Itālijas valsts prezidentam Serdžo Mattarellam par apsveikuma vēstījumu, novēlēja laimīgu, miera un Dieva svētības piepildītu jauno gadu arī viņam un visai Itālijas tautai. Svētais tēvs pateicās arī par visām miera iniciatīvām pasaulē, ko veic dažādas pilsoniskās un Baznīcas organizācijas, apvienības, kā arī individuālas personas.

I. Šteinerte/VR

01/01/2018 15:36