Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Tikšanās

Francisks aicina teologus noenkuroties Dieva tautas ticībā

- AFP

29/12/2017 17:38

Piektdien, 29. decembrī, pāvests pieņēma audiencē Itālijas Teologu asociācijas 100 pārstāvjus. Pirmkārt, viņš atgādināja, ka teologs nedrīkst zaudēt spēju brīnīties. Otrkārt, Francisks uzsvēra, ka teoloģija sākas uz ceļiem. Teologs ir tas, kurš studē, domā un veic izpēti, nometies ceļos. Treškārt, Svētais tēvs norādīja, ka teoloģiskajam darbam ir jānotiek Baznīcā. Teologs kalpo Patiesībai. Viņš kalpo Dievam, kurš ir Mīlestība, kurā starp Tēvu, Dēlu un Svēto Garu notiek nemitīga mīlestības apmaiņa un komūnija. Un Dieva pestīšanas plānā ietilpst visu cilvēku vienotība ar Viņu un viņu savstarpējā vienotība. Tāpēc teologu darbam jānotiek kopienas ietvarā.

Uzrunā pāvests pieminēja izteicienu “sensus fidei”. Šis “sensus” piemīt visai ticīgajai tautai kopā. Lai cilvēks būtu patiesi ticīgs, viņam nav obligāti jābūt studējušam teoloģiju vai intelektuāli ļoti attīstītam. Daudziem pavisam vienkāršiem cilvēkiem ir teicama ticības izpratne un skaidrs ticības skatiens. Teologam, no vienas puses, ir jāprot “iegremdēties” šajā svētās Dieva tautas dzīvajā ticībā, kas viņam kalpo par svarīgu atbalstu. Viņam jānoenkurojas šajā Baznīcas ticībā. No otras puses, viņam jāveic arī specifisks teoloģiskais darbs un jāizskaidro ticība ar prātu. Cilvēks ir būtne, kura dabā ir ielikta tieksme pēc patiesības. Tāpēc centieni izskaidrot un izprast ticību ir cilvēka dabiska prasība. Līdz ar to, darbs, ko veic teologi, ir ļoti svarīgs darbs. Tas ir svarīgs arī ticības tālāk nodošanai.

Baznīcas misija – atklāt visiem cilvēkiem Evaņģēlija būtību, proti, Dieva, kurš atklāja sevi nomirušajā un augšāmcēlušajā Kristū, pestīšanu nesošās mīlestības skaistumu – atgādināja Francisks. Šī misija ir īpaši aktuāla šodien, kad piedzīvojam ļoti straujas pārmaiņas zinātniskajā, tehniskajā un kultūras laukā. Un, lai Evaņģēlija vēsts aizsniegtu katru cilvēku un caurstrāvotu visu sabiedrību, teologu darbs ir neaizvietojams. Viņiem pienākas pārskatīt kristīgās ticības svarīgos jautājumus dziļo pārmaiņu skartās kultūras kontekstā – sacīja pāvests.

Viņš uzsvēra, ka ir nepieciešama tāda teoloģija, pateicoties kurai visi kristieši varētu efektīvāk sludināt un atklāt pasaulei žēlsirdīgā un pestīšanu nesošā Dieva vaiga skaistumu. Mūsdienu cilvēks saskaras ar līdz šim vēl nepieredzētiem izaicinājumiem, piemēram, ar ekoloģisko krīzi, ar neirozinātnes un tādu tehniku, kas var izmainīt cilvēku, attīstību, ar pieaugošo sociālo nevienlīdzību un apjomīgiem migrācijas fenomeniem, kā arī ar teorētisko un praktisko relatīvismu. Tāpēc uz teologu un visu kristiešu pleciem gulstas liela atbildība. Viņiem ir jāpārdomā  sava ticība un jādara visu iespējamo, lai Baznīca vienmēr dzīvotu saskaņā ar Evaņģēliju, ko tā sludina.

Jāpiebilst, ka šogad apritēja 50 gadi kopš pastāv jau minētā Itālijas Teologu asociācija. Tās sastāvā ir 330 teologi. Tā tika nodibināta “Vatikāna II koncila norādītajā kalpojuma un vienotības garā”, lai veicinātu teoloģijas zinātņu attīstību.

J. Evertovskis - Vatikāns

29/12/2017 17:38