Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Lūgšanas

Lūgsimies par mieru pasaulē!

Pāvests vada lūgšanu "Kunga eņģelis" - AFP

24/12/2017 14:09

Pēdējā Adventa svētdienā Svētais tēvs aicināja visus ticīgos lūgt no Kunga miera dāvanu pasaulei, īpaši pieminot tās tautas, kuras cieš no bruņotajiem konfliktiem.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

Pāvests, uzrunājot pēdējā Adventa svētdienā uz lūgšanu “Kunga eņģelis” Svētā Pētera laukumā sapulcējušos ticīgos, aicināja lūgties, lai Kungs katram no mums palīdz pazemīgi, drošsirdīgi un nesavtīgi atsaukties Viņa plānam pār mūsu dzīvi. Izcils piemērs tam ir Vissvētākā Jaunava Marija. Šogad 4. Adventa svētdiena iekrīt 24. decembrī, kad kristieši visā pasaulē vakarā dodas uz dievnamiem, lai svinētu Kristus dzimšanas svētku vigīlijas dievkalpojumu un dzirdētu priecīgo vēsti par Pestītāja piedzimšanu. Taču Dienas Evaņģēlija lasījumā vēl dzirdam par Viņa dzimšanas pasludināšanu (sal. Lk 1, 26-38).

Komentējot šo fragmentu, Francisks norādīja, ka varam pamanīt kontrastu starp eņģeļa apsolījumiem un Marijas atbildi. Šis kontrasts atklājas abu izteikto vārdu apjomā un saturā. Eņģelis saka Marijai: “Nebīsties, Marija, jo tu esi atradusi žēlastību pie Dieva. Lūk, tu kļūsi grūta miesās un dzemdēsi Dēlu, un nosauksi Viņu vārdā Jēzus. Viņš būs liels un sauksies Visaugstākā Dēls, un Dievs Kungs dos Viņam tēva Dāvida troni, un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi” (1, 30-33). Tā ir gara atklāsme, kas paver vēl nedzirdētas perspektīvas – skaidroja Svētais tēvs. Bērns, kas piedzims šai pazemīgajai Nācaretes meitenei, tiks saukts par Visaugstā Dēlu. Nevar iedomāties vēl lielāku cieņu par šo. Un pēc tam, kad Marija bija uzdevusi jautājumu, lūdzot izskaidrot sacīto, eņģelis atklāj visu vēl detalizētākā un pārsteidzošākā veidā.

Taču Marijas atbilde ir īsa – turpināja Francisks. Marija nerunā ne par godu, ne privilēģijām, bet tikai par savu gatavību un kalpošanu: “Lūk, es esmu Kunga kalpone! Lai man notiek pēc tava vārda (1, 38). Citāds ir arī saturs. Marija nelīksmo, uzzinot, ka varēs kļūt par Mesijas Māti. Viņa saglabā pieticīgu stāju un apliecina savu piekrišanu Kunga plānam.

Pāvests atzina, ka šis kontrasts ir ļoti nozīmīgs, jo, pateicoties tam, saprotam, ka Marija ir patiešām pazemīga un nevēlas izrādīties. Viņa atzīst, ka ir maza Dieva priekšā, un viņa par to priecājas. Vienlaikus viņa apzinās, ka no viņas atbildes ir atkarīga Dieva plāna īstenošanās, un ka viņa ir aicināta piekrist šim plānam ar visu savu būtni. Tādējādi viņas nostāja ir pilnīgi vienāda ar Dieva Dēla nostāju, ierodoties tam pasaulē. Marija apliecina, ka ir Kunga kalpone, un Jēzus saka, ka nāk, lai pildītu Dieva gribu. Līdz ar to, Marija kļūst par teicamu Dieva līdzstrādnieci. Francisks aicināja pievērst uzmanību Marijas aicinājumam un misijai, un lūgt, lai arī mums Dievs palīdz piepildīt Viņa plānu.

Pēc lūgšanas “Kunga eņģelis” pāvests mudināja visus lūgties par mieru visā pasaulē, pieprasīja, lai Ziemassvētku sakarā tiktu atbrīvoti visi nolaupītie priesteri, reliģisko ordeņu locekļi un laji, un apliecināja, ka savās lūgšanās vienojas ar filipīniešu tautu, ko skāra postošā vētra. “Lai žēlsirdīgais Dievs pieņem mirušo dvēseles un mierina visus, kuri cieš”, lūdzās Svētais tēvs.

Pašās beigās Francisks ieteica visiem atrast līdz vakaram laiku un lūgšanā un klusumā apstāties Betlēmes silītes priekšā, lai savā sirdī pielūgtu Jēzu, kurš ir īsto Ziemassvētku “galvenais varonis” un tuvojas mums ar mīlestību, pazemību un maigumu. “Jauku svētdienu un priecīgus Ziemassvētkus!”, vēlēja Svētais tēvs. 

24/12/2017 14:09