Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Dievkalpojumi

Lai kristiešu sejās atmirdz prieks!

21/12/2017 14:24

«Prieks rodas no apziņas, ka mēs esam atpestīti, ka mums ir piedoti mūsu grēki», – 21. decembra rīta dievkalpojumā teica pāvests. Svētās Martas viesu nama kapelā sapulcējušos ticīgos Francisks aicināja nemitīgi priecāties. «Kristietim nav jāstaigā ar noliektu galvu un drūmu seju, it kā visu laiku piedalītos bēru ceremonijā. Mēs esam Dieva atpestīti cilvēki. Mēs esam saņēmuši piedošanas žēlastību. Lūk, tas ir patiesa prieka avots!» – sprediķī teica Francisks. Šodienai paredzētie Svēto Rakstu lasījumi runā par prieku. Tajos kā refrēns atkārtojas aicinājuma vārdi: «Esi priecīgs! Esi priecīgs!»

Pāvests uzsvēra, ka ir jācenšas savu dzīvi izdzīvot ar prieku. Un tas jādara tādēļ, ka esam saņēmuši piedošanu. Tas ir kristīgā prieka avots. Varam iedomāties cietumnieka prieku, kad viņam tiek atlaists sods, vai slimnieka prieku, kad viņš var atstāt slimības gultu. Dievs ir piedevis mūsu grēkus. «Dievs ir piedošanas Dievs», – teica Svētais tēvs.

Turpinot pārdomas, pāvests skaidroja, ka prieks rodas arī no apziņas, ka Kungs ir kopā ar mums. Viņš ir mūsu vidū. Viņš ir kopā ar mums gan dzīves pārbaudījumu un grūtību, gan prieka brīžos. Tāpēc dienas gaitā centīsimies pateikties Kungam par to, ka Viņš vienmēr ir mums blakus. Mēs nedrīkstam nolaist rokas, padoties.

«Pesimisms nav kristīgās dzīves sastāvdaļa. Savas atvases tas laiž no saknes, kas neapzinās, ka jau ir saņemta piedošana, kas nekad nav izjutusi Dieva maigo pieskārienu. Evaņģēlijā lasām: «Marija cēlās un steigšus aizgāja kalnos uz kādu pilsētu Jūdas novadā». Prieks mūs steidzina, jo Svētā Gara žēlastībai nepiemīt lēnīgums. Svētais Gars vienmēr ir steidzīgs, Viņš nemitīgi mudina mūs iet uz priekšu, vienmēr uz priekšu, tas ir kā ceļavējš burās, kas dzen laivu», sacīja Francisks.

Baznīca aicina ticīgos dziļāk apzināties saņemto žēlastību nozīmi. Dievs ir mīlestības un piedošanas Dievs. Apzinoties šo patiesību, mēs nedrīkstam nolaist rokas, pakļauties pesimismam. Kungs aicina: «Celies! Celies un ej! Sludini prieku ar savu dzīvi, sludini to ar savu sirdi!» – sprediķa noslēgumā teica pāvests.

S. Krivteža / VR

21/12/2017 14:24