Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Tikšanās

Svētais tēvs mudina bērnus izkopt draudzību ar Jēzu

16/12/2017 16:02

Sestdien, 16. decembrī, pāvests pieņēma audiencē Itālijas Katoļu asociācijas Azione Cattolica Ragazzi bērnus un pusaudžus, lai apmainītos Ziemassvētku vēlējumiem. Atzīmējot asociācijas pastāvēšanas 150. gadskārtu, viņi ieradās Vatikānā no 12 Itālijas diecēzēm. Svētais tēvs savā uzrunā uzsvēra, ka mūsu vislielākais un visuzticīgākais draugs ir Jēzus.

Pateicoties asociācijai, daudziem bērniem tiek dota iespēja tuvāk iepazīt Jēzu un labāk izdzīvot Evaņģēliju savā ģimenē, skolā, draudzē, sporta nodarbībās utt. Būdami tur iesaistīti, viņi jūtas vairāk iesaistīti arī Baznīcā un apzinās, ka Jēzus nav kaut kur tālu, bet ir tuvu – viņu vidū. Tas sniedz viņiem lielu prieku.

Francisks pauda prieku par šo tikšanos ar bērniem un aicināja viņus pievērst īpašu uzmanību Jēzus dzīves izšķirošākajiem momentiem, kā arī censties aizvien vairāk Viņam līdzināties. Bērni to jau dara, viņi vērš savu uzmanību uz Kungu ar fotogrāfijas metaforas palīdzību. Tāpēc viņu formācijas moto skan šādi: “Gatavi fotografēt”, tas ir, gatavi fiksēt savu uzmanību…. “Raugoties uz Jēzus dzīvi un misiju, mēs saprotam, ka Dievs ir Mīlestība”, teica pāvests. “Tāpēc esiet labi ‘fotogrāfi’”, viņš mudināja. “Iemūžiniet gan to, ko darīja Jēzus, gan to, kas notiek jums visapkārt, skatoties uz visu vērīgi un esot nomodā. Nereti daudzi cilvēki tiek aizmirsti. Neviens viņus neredz, neviens viņus negrib redzēt. Tie ir nabagi, visvājākie, sabiedrības atstumtās personas. Šie cilvēki tiek uzskatīti par problēmu. Taču, īstenībā, viņi ir atmestā Bērna Jēzus, kuram neatradās vieta Betlēmes pilsētā, attēls. Viņi ir cietošā un krustā sistā Jēzus dzīvā miesa.”

Turpinājumā pāvests klātesošajiem norādīja, kas tas varētu būt viņu uzdevums, un aicināja uzdot sev jautājumus: Kas ir tas, kam es pievēršu vislielāko uzmanību? Vai es pievēršu uzmanību tikai stiprākajiem, kuri gūst lielākus panākumus skolā vai spēlēs? Pret ko neesmu bijis pietiekami vērīgs? Kas bija tas, kuru es izlikos neredzam?

Pirms Franciska uzrunas, Svēto tēvu sveica divi bērni – 14 gadus vecā Dezirē un 10 gadus vecais Lorenco. Viņi jautāja: “Kādas ir tās perifērijas, ko mums, bērniem, vajadzētu mēģinām aizsniegt?” Pāvests viņiem atbildēja šādi: “Mēģiniet pievērst uzmanību tiem saviem biedriem un tiem cilvēkiem, kurus nekad neviens neievēro, un uzdrošinieties spert pirmo soli viņiem pretī! Veltiet viņiem mazliet laika, veltiet savu smaidu un izrādiet kādu maiguma žestu!” Noslēgumā Francisks aicināja bērnus būt par Jēzus draugiem un Viņa lieciniekiem. Piedzimstot Betlēmē, Jēzus ieradās mūsu vidū. Mums jāpalīdz saviem draugiem un apkārtējiem cilvēkiem savā draudzē, ģimenē un pilsētā iepazīt Viņu aizvien labāk.

Piebildīsim, ka abi minētie bērni pateicās Svētajam tēvam par to, ka viņš Itālijas Katoļu akcijas 150. gadskārtas svinību ietvarā tikās ar akcijas locekļiem jau šī gada 30. aprīlī un sniedza tiem ļoti vērtīgus pamudinājumus. “Nestaigājiet pa dzīvi, raugoties atpakaļ! Neskatieties “spogulī”! Esiet atvērti visam, kas notiek jums apkārt! Drosmīgi veidojiet dialogu ar saviem līdzcilvēkiem, tai skaitā tiem, kuri domā citādāk, bet kuri, tāpat kā jūs, ilgojas pēc miera, taisnības un brālības!”, mudināja pāvests. 

J. Evertovskis / VR

16/12/2017 16:02