Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Baznīca un sabiedrība \ Baznīca pasaulē

Koreja: Pasaules Baznīcu padomes iniciatīva "Gaismiņa mieram"

- REUTERS

15/12/2017 18:07

Pasaules Baznīcu padome pirmajā Adventa nedēļā aicināja uz ekumenisku lūgšanu par mieru Korejā un par pasauli, kas brīva no atomieročiem. Iniciatīvai, kurai bija dots nosaukums “Gaismiņa mieram” pievienojās daudzi kristieši, kā arī labas gribas cilvēki pasaulē, ik dienu iededzot sveci, kas atgādina par Kristus gaismu, kas nāk pasaulē. Ekumeniskais organisms norāda, ka tādā veidā var apgaismot šo laiku, kurā šķiet grūti atrast veidu, kā pārvarēt spriedzi un šķelšanos, kamēr valda spēka un draudu retorika. Līdz ar šo iniciatīvu Pasaules Baznīcu padome ir vēlējusies arī veicināt vienotību starp kristiešiem un iededzināt cerību, ka dažādas kristīgās un reliģiskās konfesijas var rast veidu, kā pastiprināt savas balsis miera labā, proti, ar vienu vienīgu sveces aizdedzināšanas žestu lūgšanas laikā.

Lūgšanu nedēļa par mieru Korejā noslēdzās Svētās Trīsvienības baznīcā Oslo. Nākamajā dienā, kad Norvēģijas galvaspilsētā tika pasniegta Nobela miera prēmija starptautiskajai organizācijai, kas cīnās par atomieroču aizliegumu, notika lāpu gājiens. Setsuko Turlova – japāņu sieviete, kas ir pārdzīvojusi Hirosimas atomtraģēdiju, prēmijas saņemšanas brīdī uzsvēra, ka “atomieroči un cilvēce nespēj pastāvēt līdzās”. Pasaules Baznīcu padomes ģenerālsekretārs, mācītājs Olavs Fiske Tveits, savukārt, atzīmēja, ka celt mieru ir svētīgs darbs, un ka kristiešiem ir jārod vārdi, lai apliecinātu pasaulei savu personīgo aicinājumu būt par miera celtniekiem.

Lūgšanas par mieru Korejā beigās izskanēja novēlējums, lai drīzāk pienāktu diena, kad divas Korejas sašķeltās daļas atkal varētu apvienoties vienā, un lai ieroči tiktu pārkalti lemešos. Atgādināsim, ka lūgties par mieru Pasaules Baznīcu padome jau tika aicinājusi desmitās ģenerālasamblejas laikā, kas notika 2013. gadā no 30. oktobra līdz  8. novembrim un bija sarīkota Pusanā, Dienvidkorejā.

I. Šteinerte/VR

15/12/2017 18:07