Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Lūgšanas

Dzīvē tukšumi rodas no lūgšanas un tuvākmīlestības trūkuma

Pāvests Francisks uzrunā svētceļniekus - ANSA

11/12/2017 12:29

Advents ir laiks, kad esam aicināti atzīt un aizpildīt tukšumus savā dzīvē, nolīdzināt lepnības un augstprātības kalnus, sagatavot vietu Kungam, kas nāk, apcerē pirms lūgšanas «Kunga eņģelis» teica pāvests. Pravietis Isajs tautai sludina Babilonijas trimdas beigas un drīzu atgriešanos Jeruzalemē. Viņš saka: «Tuksnesī gatavojiet Kungam ceļu! [...] Katra ieleja lai piepildās un paugurs lai kļūst zemāks».

«Ielejas, kuras jāpiepilda, simbolizē tukšumus mūsu attiecībās ar Dievu, atklāj nolaidību un grēkus. Tukšums mūsu dzīvē var rasties no tā, ka nelūdzamies vai lūdzamies pārāk maz. Advents ir laiks, kas mūs aicina intensīvāk lūgties un veltīt lielāku uzmanību savas garīgās dzīves izaugsmei. Tukšums var rasties arī no mīlestības pret tuvāko trūkuma, sevišķi pret cilvēkiem, kuriem vajadzīga ne tikai materiālā, bet arī garīgā palīdzība. Esam aicināti būt uzmanīgākiem pret citu cilvēku vajadzībām, būt tuvāk viņiem», – teica pāvests.

Pravietis Isajs runā arī par kalniem un pauguriem, kuriem jākļūst zemākiem. Turpinot uzrunu, Francisks sacīja: «Kalni un pauguri, kurus jānolīdzina, simbolizē lepnību, augstprātību un uzpūtību. Kungs nevar ienākt tāda cilvēka sirdī, kurā valda lepnība, augstprātība un uzpūtība. Tāpēc esam aicināti nolīdzināt lepnības kalnus, būt lēnprātīgiem un pazemīgiem, apvaldīt dusmas, uzklausīt un sarunāties ar citiem, lai tādā veidā sagatavotos mūsu Pestītāja atnākšanai. Viņš ir lēnprātīgs un pazemīgu sirdi (Mt 11,29). Mēs esam aicināti izskaust visus šķēršļus, kas traucē būt vienotiem ar Kungu. «Taisnas dariet mūsu Dieva takas klajumā! Kas līks, tam jātop taisnam, un, kas nelīdzens, par līdzenu ceļu. Tad atklāsies Kunga žēlastība un to redzēs visi cilvēki», saka Isajs. Tomēr to visu mums jādara ar prieku, jo mūsu mērķis ir sagatavoties Jēzus atnākšanai. Kad gaidām ierodamies mīļu cilvēku, mēs ar lielu rūpību un prieku gatavojamies šim brīdim. Tādā pašā veidā centīsimies sagatavoties Kunga atnākšanai: gaidīsim Viņu katru dienu, rūpēsimies, lai tad, kad Viņš atnāks, būtu Viņa žēlastības piepildīti», – uzsvēra pāvests.

Pēc lūgšanas «Kunga eņģelis» Francisks atgādināja, ka šogad Nobela Miera prēmija tika piešķirta Starptautiskajai kampaņai par kodolieroču iznīcināšanu (ICAN). Šis notikums sakrita ar ANO Cilvēktiesību dienu, un tas norāda uz ciešo saikni, kāda pastāv starp cilvēktiesību ievērošanu un kodolieroču likvidēšanu. Rūpēties un aizsargāt katras personas, jo īpaši vājāko un nabadzīgāko cilvēku cieņu, nozīmē drosmīgi un apņēmīgi iesaistīties pasaules bez kodolieročiem veidošanā, – teica pāvests. Dievs dāvā mums spējas sadarboties kopējas mājas celšanā. Viņš dāvā mums brīvību un prāta spējas vadīt tehnoloģijas, lai kalpotu mieram un veicinātu patiesu progresu, piebilda Francisks.

Pāvests atgādināja, ka 12. decembrī Parīzē notiks starptautiska sanāksme «Our Planet Summit». «Ceru, ka šī sanāksme, tāpat kā citas iniciatīvas, kas tiek īstenotas kopīga mērķa sasniegšanai, palīdzēs dziļāk apzināties atbildību par lēmumu pieņemšanu un rīcības plāna īstenošanu klimata pārmaiņu jomā, kā arī nabadzības izskaušanā un cilvēka integrālās attīstības veicināšanā», sacīja Svētais tēvs. 9. decembra pusdienlaikā uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies vairāk nekā 20 tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm, ziņo Vatikāna žandarmērija.

S. Krivteža / VR

11/12/2017 12:29