Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Tikšanās

Francisks tiekas ar Jēzus Svētās Sirds kongregācijas misionārēm

Tikšanās ar Jēzus Svētās Sirds kongregācijas māsām - AFP

09/12/2017 17:32

Audiencē pie pāvesta sestdien bija ieradušās Jēzus Svētās Sirds kongregācijas misionāres, kas šogad atzīmēja 100 gadus, kopš svētās Frančeskas Saverio Kabrini nāves. Savas dzīves laikā kongregācijas dibinātāja 24 reizes ir šķērsojusi okeānu, lai palīdzētu migrantiem, kas ieceļojuši Amerikā. Māte Kabrini nomira pēkšņi, atrazdamās Čikāgā 1917. gada 17. decembrī.

Sarunā ar kongregācijas māsām, pāvests pārlapoja svētās Frančeskas Kabrini dzīves lappuses. Jaunībā, iedvesmojoties no svētā Franciska Ksavera piemēra, viņa bija gribējusi būt misionāre Āzijā. Dedzīgās itālietes sirds īpaši kavējās pie Ķīnas, kur viņa vēlējās nest Evaņģēlija vēsti. Toreiz viņa vēl nedomāja par daudzajiem tūkstošiem savas un citu zemju ļaužu, kas bada un darba trūkuma dēļ, kā arī nespēdami saskatīt labākas nākotnes izredzes dzimtenē, devās uz Amerikas kontinentu. Pāvests Leons XIII tikšanās laikā lika mainīt jaunās kongregācijas mātes virzienu, izsaucoties: “nevis uz Austrumiem, Kabrini, bet uz Rietumiem!”  Klostermāsa saprata, ka viņai ir jādodas nevis tur, kur vēlas doties pati, bet tur, kur viņu sūta Dievs.

Pāvests Francisks atzīmēja, ka pēc daudziem gadiem, migrantu realitāte, kurai māte Kabrini bija veltījusi visu savu dzīvi, ir attīstījusies vēl vairāk un ir aktuālāka nekā jebkad agrāk. “Jūsu harizmai ir ārkārtēja aktualitāte, jo migrantiem, bez šaubām, ir vajadzīgi gan likumi, gan attīstības un organizācijas programmas, bet ir vajadzīga arī mīlestība, draudzība, cilvēciskais tuvums. Viņiem ir nepieciešama uzklausīšana, ieskatīšanās acīs, pavadība. Viņiem ir vajadzīgs Dievs, ko var satikt beznosacījumu mīlestībā, ko var dāvāt sieviete ar konsakrētu sirdi un kas ir kā māsa un māte.”

Pāvests novēlēja, lai Kungs māsās arvien atjauno žēlsirdības skatienu pret nabadzīgajiem, pret bērniem bāreņiem, pret jauniešiem bez darba, pret tiem, kas ir nomaldījušies un krituši par noziedznieku izmantošanas upuriem, pret sievietēm un vīriešiem, kas tiek paverdzināti.

Svētā Frančeska Kabrini dzīvoja saskaņā ar Jēzus Sirds garīgumu. Pāvests atzīmēja, ka tas viņai deva spēju paraudzīties visu to cilvēku sirdīs, kuriem viņa tuvojās. Viņas piemērs atgādina, ka ir vajadzīga ticība, kas spēj pieņemt ikkatru žēlastības brīdi.  Ir jāspēj pieņemt mūslaiku zīmes, saskatīt tās Dieva Vārda gaismā un dzīvot saskaņā ar tām, lai spētu sniegt atbildi, kas sasniedz katra cilvēka sirdi.

I. Šteinerte/VR

09/12/2017 17:32