Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Tikšanās

Pāvests aicina būt uzmanīgiem un modriem

04/12/2017 14:16

«Es pateicos visiem, kuri lūdzās par mani mana ceļojuma uz Mjanmu un Bangladešu laikā, un aicinu kopā ar mani pateikties Dievam, kurš deva man iespēju tikties ar šo tautu iedzīvotājiem, kurus nesu savā sirdī un lūdzos par viņiem», – uzrunā pirms lūgšanas «Kunga eņģelis» teica pāvests. Svētdienas rītā Francisks ieradās Svētās Marijas Lielākajā bazilikā, lai pateiktos Dievmātei par savu vizīti divās Āzijas valstīs. Viņš nolika uz altāra baltu ziedu pušķi.

3. decembra pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā bija sapulcējušies vairāk nekā 15 tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm, lai noklausītos pāvesta uzrunu un saņemtu svētību. «Šodien iesākam Adventa laiku, kas mums dots, lai pieņemtu Kungu, kas nāk, iekvēlinātu ilgas pēc Dieva, paceltu savu skatienu uz augšu un sagatavotos Kristus otreizējai atnākšanai», – sacīja Francisks. Skaidrojot svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu, pāvests uzsvēra, ka Jēzus aicina būt uzmanīgiem un modriem. «Esiet nomodā, jo jūs nezināt, kad pienāks laiks [...], lai viņš, negaidīti atnākdams, neatrod jūs guļam».

«Uzmanīgs ir tāds cilvēks, kas pasaules troksnī neļaujas izklaidībai un virspusējībai, bet dzīvo pilnīgā un apzinātā veidā, kura rūpes pirmām kārtām ir vērstas pret citiem cilvēkiem. Ar šādu attieksmi labāk izpratīsim savu tuvāko asaras un vajadzības, kā arī viņu cilvēciskās un garīgās spējas. Uzmanīgs cilvēks raugās arī uz pasauli, cenšoties apkarot tajā esošo vienaldzību un ļaunumu, un priecāties par skaistuma bagātībām, kas pastāv un kuras ir jāsargā. Runa ir par tādu skatienu, kas spēj ieraudzīt atsevišķa cilvēka un sabiedrības nabadzību, ikdienas mazajās lietās saskatīt apslēpto bagātību un atklāt to tur, kur Kungs mūs ir nolicis», sacīja pāvests.

Francisks runāja arī par modrības nozīmi. Modrs cilvēks nepakļaujas slinkumam, mazdūšībai, bezcerībai un izmisumam. Tāds cilvēks noraida tukšību, ko piedāvā mūsdienu pasaule, jo dzenoties pēc tās tiek izšķiests laiks un zaudēts iekšējais miers. Pirmajā lasījumā pravietis Isaja runā par Izraēļa tautas sāpīgo pieredzi, ko tā ieguva nomaldoties no Dieva ceļiem. Nomaldīšanās un sirds nocietināšanās ir tautas neuzticības Dievam sekas. Francisks atzina, ka arī mēs bieži esam neuzticīgi savam aicinājumam. Kungs mums parāda labo ceļu, ticības un mīlestības ceļu, bet mēs laimi meklējam pavisam citur, sacīja pāvests.

Uzrunas noslēgumā Francisks uzsvēra, ka būt modriem nozīmē atļaut Dievam ienākt savā dzīvē un apzināties Viņa labestības un maiguma pilnās klātbūtnes lielo vērtību. Pēc lūgšanas «Kunga eņģelis» pāvests apsveica svētceļnieku grupas no Itālijas, Slovākijas un Vācijas. Viņš apliecināja savu garīgo tuvumu Hondurasas iedzīvotājiem, un pauda cerību, ka šī brīža nesaskaņas tiks atrisinātas mierīgā ceļā.

S. Krivteža / VR

04/12/2017 14:16