Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Lūgšanas

Pāvests sveic pareizticīgos apustuļa Andreja svētkos

Svētā apustuļa Andreja attēlojums ikonā - RV

30/11/2017 17:32

“Lai arī atrodos prom no Romas savā apustuliskajā vizītē Mjanmā un Bangladešā, vēlos brālīgi sveikt Jūsu Svētību un Svētās Sinodes locekļus, kā arī visus garīdzniekus, mūkus un ticīgos, kas ir pulcējušies uz dievišķo liturģiju svētā apustuļa Andreja svētkos,” raksta pāvests Konstantinopoles ekumeniskajam patriarham Bartolomejam adresētajā vēstījumā. Francisks atzīmē, ka delegācija, ko nosūtījis uz Konstantinopoli, ir viņa garīgās solidaritātes zīme ar pareizticīgo lūgšanām, pateicoties un slavējot visu, ko Visvarenais un Žēlsirdīgais Dievs ir paveicis caur apustuļa Andreja liecību. Līdzīgā veidā Ekumeniskā patriarhāta delegācija šī gada jūnijā Romā izrādīja savu garīgo tuvību katoļticīgajiem, kas atzīmēja Dieva brīnišķīgos darbus, kas tika paveikti caur svētajiem Pēteri un Pāvilu.

“Līdz pat zemes robežām ar vārdiem un savas dzīves upurēšanu apustuļi sludināja to, ko bija redzējuši, dzirdējuši un pieredzējuši, proti Dzīvības Vārdu, mūsu Kungu Jēzu Kristu, kurš nomira un augšāmcēlās par mūsu atpestīšanu,” raksta pāvests vēstījumā pareizticīgo brāļiem un māsām. Viņš piebilst, ka uzticoties apustuļu mācībai, kristiešiem ir jāapzinās, cik svarīgi ir iet pretim pilnīgai un redzamai vienotībai.

Pāvests izsaka prieku, ka svētā Andreja svētku priekšvakarā sanāksmē, ko apmeklēja arī patriarhs Bartolomejs, tika pieminēta pāvesta Pāvila VI vizīte Konstantinopolē, kas notika 1967. gada 25. jūlijā. Šis vēsturiskais kopības brīdis starp Romas un Konstantinopoles Baznīcas ganiem liek atcerēties patriarha Atenagora vārdus: “Savienosim to, kas mūs šķir ar mūsu abu Baznīcu darbiem un piešķirsim spēku ticības un kanoniskās disciplīnas lietām, kuras mums ir kopīgas. Veiksim teoloģisko dialogu saskaņā ar pilnīgas vienotības principu, balstoties uz ticības pamatiem, kā arī uz teoloģiskās domas brīvību un vietējo tradīciju daudzveidību, kā Baznīca to ir atbalstījusi jau no pašiem sākumiem.”

Pāvests Francisks atzīmē, ka starp katoļiem un pareizticīgajiem panāktā vienprātība dažos teoloģijas pamatprincipos pirmā gadu tūkstoša Baznīcas dzīvē palīdz izvērtēt vairākas teoloģiskās kategorijas un praksi, kas saskaņā ar šiem principiem attīstījās otrajā gadu tūkstotī. Šī vienprātība var kalpot par palīgu, tiecoties pēc kopējās sapratnes attiecībā uz Romas bīskapa kalpojumu. Francisks raksta, ka šis jūtīgais uzdevums ir  jāveic savstarpējas atvērtības gaisotnē un visvairāk par visu, paklausot Svētā Gara prasībām.

Vēstījumā vēršoties pie patriarha Bartolomeja, Francisks stāsta, ka viņš ir uzmanīgi sekojis viņa dalībai nozīmīgos starptautiskajos saietos par radītā aizsardzību, mierīgu sadzīvi starp tautām ar dažādām kultūrām un reliģiskajām tradīcijām, kā arī kristiešu klātbūtni Tuvajos Austrumos. Ekumeniskā patriarha ieguldījumu pāvests sauc par iedvesmas, atbalsta un iedrošinājuma avotu personīgi viņam, jo tie abi dalās vienās rūpēs. Svētais tēvs novēl, lai attiecībā uz minētajiem jautājumiem, katoļi un pareizticīgie veicina kopīgas iniciatīvas vietējā līmenī.

I. Šteinerte/VR

30/11/2017 17:32