Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Ceļojumi un vizītes

Pāvests Mjanmas katoļiem: Stipriniet mieru ģimenēs un sabiedrībā!

Pāvests svin Svēto Misi Jangonas sporta laukumā

29/11/2017 12:41

Turpinās Franciska vizīte Mjanmā. 29. novembrī pāvests vadīja dievkalpojumu, tikās ar budistu mūkiem un katoļu Baznīcas vadītājiem. Trešdienas agrā rītā Francisks ieradās Jangonas sporta laukumā, kur notiek treniņi un sacensības futbolā, basketbolā, volejbolā, badmintonā, loka šaušanā un daudzos citos sporta veidos. Dievkalpojums sākās pulksten 8.30 pēc vietējā jeb 4.00 pēc Latvijas laika. Sprediķi viņš teica itāliešu valodā, kas tika tulkots birmiešu valodā. Daudzi ticīgie Jangonā ieradās no kalnainiem apvidiem, daži bija mērojuši ceļu kājām. «Esiet izlīguma un miera veicinātāji savās ģimenēs, kopienās un sabiedrībā! Lai nekad mums nepietrūkst gudrības atklāt Kristus brūcēs ievainojumu dziedināšanas avotu», – vēlēja pāvests. «Es ierados kā svētceļnieks, lai mācītos no jums», – viņš atzina.

Skaidrojot trešdienai paredzēto Svēto Rakstu lasījumu, pāvests uzsvēra, ka Jēzus atklāj mums Dieva noslēpumu, un to dara nevis ar garām uzrunām, bet ar savas dzīves upurēšanu pie krusta. Balstoties tikai uz savu gudrību, mēs varam iekrist slazdā, varam pat zaudēt dzīves jēgu. Šādos brīžos vērts atcerēties, ka mūsu rokās ir ielikts kompass, kas rāda pareizo ceļa virzienu. Tas ir krustā piesistais Kungs. No krusta saņemam gudrību un gaismu, kas nāk no Dieva. No krusta saņemam dziedināšanas žēlastību. «Lai nekad mums nepietrūkst gudrības atklāt Kristus brūcēs ievainojumu dziedināšanas avotu», – teica pāvests.

Francisks atzina, ka daudzi cilvēki sevī nes gan redzamās, gan neredzamās brūces. Cik bieži vardarbības un netaisnības priekšā gribam likt pasaulīgo gudrību. Uzskatām, ka zāles nāk no dusmām un atriebības. Tomēr atriebības ceļš nav Jēzus ceļš, – teica Svētais tēvs. No Kristus brūcēm izplūst Dieva žēlsirdības eļļa, kas dziedina visus ievainojumus. Turpinot uzrunu, pāvests teica:  

«Es zinu, ka Baznīca Mjanmā daudz dara, lai Dieva žēlsirdības dziedinošo eļļu saņemtu visi cilvēki, sevišķi trūkumcietēji. Skaidri redzams, ka pat ar ierobežotiem līdzekļiem daudzas kopienas nes Evaņģēlija gaismu dažādu tautību minoritātēm, nekad neuzspiežot, bet vienmēr aicinot un viesmīlīgi uzņemot. Neskatoties uz trūkumu un grūtībām, daudzi no jums sniedz konkrētu palīdzību nabagiem un cietošiem. Caur savu bīskapu, priesteru, konsekrēto personu un katehētu ikdienas rūpēm, kā arī caur Catholic Karuna Myanmar (Mjanmas Caritas) pašaizliedzīgo darbu un Pontifikālo misiju apvienību dāsno palīdzību, Baznīca šajā valstī palīdz daudziem vīriešiem, sievietēm un bērniem, neatkarīgi no viņu reliģiskās vai etniskās piederības. Varu apliecināt, ka vietējā Baznīca ir dzīva un vitāla Baznīca, ka Kristus dzīvo. Viņš ir kopā ar jums un ar citu kristīgo kopienu brāļiem un māsām. Aicinu jūs turpināt dalīties ar citiem gudrībā, ko paši esat saņēmuši, dalīties Dieva mīlestībā, kas izplūst no Jēzus sirds», sprediķī teica pāvests.

«Lai Jēzus mīlestība kļūst par garīgo GPS, kas mūs ievedīs Dieva iekšējā dzīvē un parādīs ceļu uz mūsu brāļu un māsu sirdīm», – vēlēja Francisks. Dievkalpojuma noslēgumā Jangonas arhibīskaps kardināls Čārlzs Maungs Bo pateicās pāvestam par ierašanos Mjanmā, lūgšanām un tikšanos.

S. Krivteža / VR

29/11/2017 12:41