Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Ceļojumi un vizītes

Pāvests Mjanmā: tikšanās ar budistu līderiem

Svētais tēvs tiekas ar Mjanmas Budistu mūku Augstākās padomes locekļiem - AFP

29/11/2017 17:15

“Man ir liels prieks būt kopā ar jums,” teica pāvests Mjanmas budistiem. 29. novembrī Jangonas Kaba Aije centrā viņš tikās ar Budistu mūku augstākās padomes locekļiem. Francisks atzīmēja, ka šī tikšanās ir svarīga iespēja, lai atjaunotu un nostiprinātu draudzības saites un cieņu starp budistiem un katoļiem. Bez tam, tā ir iespēja apliecināt devumu mieram, cilvēka cieņas respektu un taisnīgumu pret katru sievieti un vīrieti. “Ne tikai Mjanmā, bet visā pasaulē cilvēkiem ir nepieciešama šī reliģisko līderu kopējā liecība,” teica pāvests. “Ja vienotā balsī apliecinām tādas nezūdošās vērtības, kā taisnība, miers un katra cilvēka cieņa, mēs dāvājam cerības vārdu,” piebilda Svētais tēvs.

Pāvests atzīmēja, ka visos laikos cilvēce ir pieredzējusi netaisnības, konfliktu brīžus un nevienlīdzību starp tautām. Mūsdienās šīs grūtības šķiet sevišķi izteiktas. Lai arī sabiedrība ir sasniegusi lielu tehnoloģisko progresu un cilvēki visā pasaulē aizvien vairāk apzinās, ka tiem ir kopīgas cilvēciskās īpašības un liktenis, konfliktu, nabadzības un apspiestības rētas saglabājas joprojām un tās rada jaunas šķelšanās. Šo izaicinājumu priekšā Francisks aicināja budistus neatkāpties, jo pamatojoties uz abām reliģijām piemītošajām garīgajām tradīcijām, zinām, ka pastāv ceļš uz priekšu, ceļš, kas ved pie izdziedināšanās, savstarpējas sapratnes un cieņas. Tas ir ceļš, kas balstās uz līdzjūtību un mīlošu labsirdību.

Pāvests izteica savu cieņu pret visiem cilvēkiem, kas Mjanmā dzīvo saskaņā ar budisma reliģiskajām tradīcijām. “Caur Budas mācību un tik daudzu mūku un mūķeņu liecību, šīs zemes ļaudīs ir ieaudzinātas tādas vērtības, kā pacietība, tolerance un cieņa pret dzīvību, kā arī garīgums, kas ir ļoti uzmanīgs un dziļi respektējošs pret dabisko vidi,” sacīja Mjanmas zemes viesis. Viņš piebilda, ka šīs vērtības ir būtiskas sabiedrības integrālai attīstībai, sākot jau ar vismazāko un visnozīmīgāko vienību, proti, ģimeni, un turpinoties ar attiecību viedošanu, kas cilvēkus tuvina citu citam. Tās ir attiecības, kas sakņojas kultūrā, etniskajā un nacionālajā piederībā, un visbeidzot mūsu kopējā cilvēciskumā. Patiesā tikšanās kultūrā šīs vērtības var stiprināt cilvēku kopienas un palīdzēt nest tik ļoti nepieciešamo gaismu plašākai sabiedrībai.

Francisks teica, ka mūsdienu lielais izaicinājums ir palīdzēt cilvēkiem atvērties transcendentajam, spēt paskatīties sev dziļi iekšienē un sevi pazīt tiktāl, lai saredzētu saikni ar citiem cilvēkiem. Lai saprastu, ka neesam cits no cita izolēti. Lai būtu vienoti, ir jāpārvar visas nesapratnes, neiecietības, aizspriedumu un naida formas. Kā to izdarīt? Buda dod šādu padomu: “esi pārāks par nožēlojamo ar savu dāsnumu, esi pārāks par meli ar patiesību” (Dhammapada, XVII, 223). Līdzīgi skan lūgšana, kas tiek piedēvēta svētajam Asīzes Franciskam: “Kungs, dari mani par Tava miera instrumentu. Tur, kur ir ienaids, liec man sēt mīlestību. ... Tur, kur ir tumsa, lai es nesu gaismu, un kur ir bēdas, lai nesu prieku.”

Pāvests novēlēja, lai pieminētajos vārdos ietvertā gudrība turpina iedvesmot visas pūles, kas veltītas pacietības un sapratnes veicināšanai, un lai dziedē ievainojumus, ko vairāku gadu laikā ir nesis konflikts, sašķeļot cilvēkus, kas pieder atšķirīgām kultūrām, etniskajām grupām un reliģiskajām pārliecībām. Šie pūliņi neattiecas tikai uz reliģiskajiem līderiem, bet uz visu sabiedrību kopumā. Tomēr, uz civilajiem un reliģiskajiem līderiem gulstas atbildība nodrošināt, lai katra balss tiktu uzklausīta, lai tiktu skaidri saprasti pašreizējā brīža izaicinājumi un lai stātos tiem pretim taisnības un savstarpējas solidaritātes garā.

Francisks apliecināja, ka starp reliģiskajiem līderiem šai ziņā ir nepieciešama lielāka sadarbība un Katoliskā Baznīca ir gatava būt šādas sadarbības partnere. Uzrunas noslēgumā Svētais tēvs novēlēja, lai budisti un katoļi kopā iet pa savstarpējas sapratnes, taisnības un miera ceļu, lai plecu pie pleca strādā visu cilvēku labā, kas dzīvo Mjanmas zemē.

I. Šteinerte/VR

29/11/2017 17:15