Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Tikšanās

Baznīca grib paātrināt laulību izskatīšanas lietas

Marko un Nuncija, kuri uzaicināja arī imigrantus piedalīties savā laulību ceremonijā (Neapole, 12.0617) - ANSA

25/11/2017 17:34

“Pastorālais mierinājums” ir jaunās normatīvas laulību lietās mērķis – sacīja pāvests, 25. novembrī uzrunājot garīdznieku un laju formācijas kursa dalībniekus. Kursu no 20. līdz 25. novembrim Romā organizēja Rota Romana tribunāls. Tas bija veltīts tematam: “Jaunais laulību process un Super Rato procedūra”. Francisks norādīja, ka ar jauno normatīvu Baznīca apliecina, ka spēj pieņemt un aprūpēt tos, kurus tā vai citādi dzīve ir ievainojusi, un vienlaikus, šī normatīva ir aicinājums pielikt visas pūles un iestāties dzīvības sakralitātes labā. Vēršoties pie audiences dalībniekiem Svētais tēvs sacīja: “Jūs savā kalpošanā esat aicināti būt līdzās ticīgajiem, kurus, gaidot Baznīcas spriedumu, nomāc vientulība un kuri cieš, un sniegt tiem kompetentu palīdzību, lai tie atkal atrastu savā sirdī mieru un saskatītu, kāda ir Dieva griba attiecībā uz pielaišanu pie Komūnijas.

Risinot sāpīgākos evaņģelizācijas misijas un dvēseļu pestīšanas jautājumus, Baznīcai aizvien vairāk no jauna jāpievēršas pirmās Jeruzalemes kopienas sinodālajai praksei – turpināja pāvests. “Sinodālajam garam un pastorālajam mierinājumam jākļūst par jūsu rīcības veidolu Baznīcā un, sevišķi, šajā tik ļoti delikātajā sfērā, tas ir, kur ir runa par ģimeni, kas meklē patiesību par laulāto draugu laulības stāvokli”, viņš uzsvēra. “Saglabājot šādu attieksmi, katram no jums lojāli jāsadarbojas ar savu bīskapu, kuram, saskaņā ar jaunajām normām, pienākas izšķiroša loma, īpaši saīsinātajā procesā, jo viņš kā bīskaps jau automātiski saņem tiesneša pilnvaras vietējā Baznīcā”.

Francisks paskaidroja, ka jaunā normatīva pavēra ceļu tā saucamajam “saīsinātajam procesam”, no jauna izceļot minētās bīskapa kā tiesneša pilnvaras. Laulības atzīšanas par spēkā neesošu saīsinātajā procesā bīskaps ir “personīgais un vienīgais tiesnesis”. Tas nav nekāds izvēles process, kuram bīskaps varētu piekrist vai nepiekrist pēc savas gribas, bet ir pienākums, kas izriet no viņa konsekrācijas un saņemtās misijas. Pāvests norādīja, ka šinī procesā vienam no galvenajiem kritērijiem ir jābūt žēlsirdībai, kas nozīmē, ka diecēzes bīskapam ir jāveic šo procesu pēc iespējas ātrākā laikā. “Tuvība un nesavtība ir divas pērles, kas vajadzīgas nabagiem, kurus Baznīcai ir jāmīl vairāk par visu”, teica Svētais tēvs. Uzrunā viņš atgādināja, ka lielu vērību jāpiegriež arī divām Motu Proprio formā sarakstītajām pāvesta apustuliskajām vēstulēm “Mitis Iudex Dominus Jesus” un “Mitis et miserivors Jesus”, kurās ir ietvertas norādes nevis, kā teica Francisks, lai veicinātu laulības spēkā neesamību, bet lai paātrinātu un atvieglinātu šo atzīšanas procesu un tādējādi atbrīvotu ticīgo sirdis no šaubu tumsas.

J. Evertovskis / VR

25/11/2017 17:34