Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Tikšanās

Pasniegta Jozefa Ratcingera vārdā nosauktā prēmija

Prēmijas laureāti kopā ar emeritēto pāvestu Benediktu XVI un viņa vārdā nosauktā fonda vadītāju F. Lombardi, SJ - RV

21/11/2017 15:34

Sestdien, 18. novembrī pāvests Francisks tikās ar Jozefa Ratcingera vārdā nosauktā fonda prēmijas laureātiem un šī fonda zinātniskās komisijas locekļiem. Francisks teica, ka emeritētā pāvesta Benedikta XVI lūgšana, viņa diskrētā un iedrošinošā klātbūtne ir pavadonis kopējā gājumā. Viņa veikums un mācība turpina būt par dzīvu un dārgu mantojumu Baznīcai un tās locekļu kalpojumam.

Jozefs Ratcingers – Benedikts XVI, turpina būt par skolotāju un draugu, kas uzklausa visus, kas īsteno sev doto prāta dāvanu, lai atbildētu uz cilvēcisko aicinājumu meklēt patiesību. Kad svētīgais Pāvils VI viņu aicinaja uzņemties Minhenes-Frīzingas arhibīskapa pienākumus, viņš izvēlējās moto “Cooperatores veritatis” – “Patiesības līdzstrādnieks”. Šie vārdi aizgūti no Jāņa trešās vēstules (8). Moto “Patiesības līdzstrādnieks” lieliski izsaka Benedikta XVI darba un kalpojuma jēgu.

Pāvests Francisks atzīmēja, ka arī Ratcingera prēmijas saņēmēji savu dzīvi  ir veltījuši cēlajai misijai kalpot patiesībai. “Kristus patiesība nav domāta solistiem, tās raksturs ir simfonisks – tā prasa paklausīgu sadarbību un harmonisku dalīšanos. To meklējot, studējot, kontemplējot un kopā īstenojot praksē, topam vienotāki savā starpā. Tādējādi patiesība kļūst par aizvien ciešāku mīlestības saišu dzīvo avotu,” uzrunājot Ratcingera fonda locekļus un prēmijas laureātus, teica pāvests Francisks.

Svētais tēvs apliecināja prieku, ka šo prēmiju var pasniegt dažādu konfesiju, tai skaitā luterāņu, kristiešiem. Tātad, prēmiju šogad saņēma profesori Teodors Dīters un Karls Haincs Menke, kā arī izcilais igauņu kordiriģents Arvo Pērts. Kopā ar viņiem pāvests sveica arī fonda vadītāju, jezuītu tēvu Federiko Lombardi, citus fonda locekļus un draugus, novēlot, lai tie ietu aizvien jaunus ceļus, līdzdarbojoties patiesības meklējumos. Šī patiesība, kā to Benedikts XVI daudzreiz ir atkārtojis, vienlaikus ir gan logoss un agape, gudrība un mīlestība, kas iemiesoti Jēzus personā.

I. Šteinerte/VR

21/11/2017 15:34