Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Pāvests \ Dievkalpojumi

Ideoloģiskā kolonizācija ir grēks pret Dievu Radītāju

21/11/2017 14:53

Kultūras un ideoloģiskā kolonizācija nepanes atšķirības un padara visu vienādu, beigu beigās vajājot arī kristiešus – sacīja pāvests otrdienas, 21. novembra, rīta Svētās Mises homīlijā. Šoreiz viņš visu uzmanību veltīja vecā un uzticīgā vīra Eleazara moceklībai, par kuru lasām Pirmajā lasījumā (sal. Mak 6, 18-33). Francisks norādīja, ka pamatā var runāt par trīs veidu vajāšanām – par tīri reliģiska rakstura vajāšanām, politiski-reliģiskām vajāšanām un tādām vajāšanām, kam ir tikai “kultūras” iezīme.

Kas attiecas uz politiski-reliģiskām vajāšanām, kā piemēru viņš minēja “30 gadu karu” un “Svētā Bartolomeja nakti”. Savukārt “kultūras” vajāšanas notiek, iespiežoties jaunai kultūrai, kuras pārstāvji mēģina iznīdēt pastāvošās tautas tradīcijas, vēsturi un reliģiju, gribot ieviest visu pilnīgi no jauna. Minētais Vecās Derības vīrs piedzīvoja tieši šīs trešā veida vajāšanas – atzina Svētais tēvs.

Stāsts par “kultūras” vajāšanām iesākās jau vakardienas Svēto Rakstu lasījumā. Daži Izraēļa tautas nodevīgie pārstāvji, redzot ķēniņa Antioha dēla Antioha Epifanesa lielo varu un skaistumu, izdomāja noslēgt ar pagāniem derību, lai parādītu, ka ir moderni, un devās pie ķēniņa, kurš tiem atļāva ieviest pagānu ieradumus. Pāvests paskaidroja, ka te nav runa par idejām vai dieviem, bet tieši par ieradumiem. Līdz ar to, šī tauta, kas dzīvoja uzticīgi Kunga likumam, pavēra durvis jaunai kultūrai, jaunām paražām, kam jāstājas jau esošās kultūras, reliģijas un likuma vietā. Tātad, viss jaunais, “modernisms” kļuva par īstu ideoloģisku kolonizāciju – uzsvēra Francisks. Izraēļa tautai tika uzspiesti pagānu ieradumi kā vienīgie pareizie ieradumi. Daži tos pieņēma, jo tie likās labi. Daži gribēja skriet līdzi citiem. Tomēr, lai aizstāvētu “īstās tradīcijas”, parādījās pretestība. Viens no pretestības pārstāvjiem bija tautā cienītais sirmgalvis Eleazars. Un viņš piedzīvoja vajāšanas, kuru cēlonis bija ideoloģiskā kolonizācija.

Tā notiek šīs kolonizācijas, kurām ir kultūras iezīme un beidzas ar kristiešu vajāšanām. Lai minētu dažus piemērus, mums tomēr nav jārokas dziļā pagātnē – turpināja pāvests. Pietiek atcerēties pagājušā gadsimta genocīdus. Visiem bija jābūt vienādiem. Atšķirībām, dažādībai nebija vietas. Citiem nebija vietas. Dievam nebija vietas. Genocīdi “izauga” no “grēku saknes”. Šo kultūras kolonizāciju priekšā, ko izraisīja ideoloģiskās saknes, pats Eleazars kļuva par auglīgu “sakni”.

Eleazars nomira, domājot par jauniešiem – sacīja Francisks. Viņš gribēja tiem atstāt cēlu piemēru. Mīlestībā uz Dievu un, izpildot likumu, viņš atdeva savu dzīvību, tādā veidā kļūstot par “sakni” nākotnes paaudzēm. No tā izriet, ka līdzās “grēka saknei”, no kuras izaug šī ideoloģiskā un kultūras kolonizācija, pastāv kāda cita “sakne”, no kuras izdīgst dzīvība.

Pāvests piebilda, ka, protams, ne viss jaunais ir slikts, bet mums ir jāprot izšķirt, kas ir labs un kas ir slikts. Mums ir vajadzīga izšķiršanas spēja, lai redzētu, vai jaunais nāk no Svētā Gara, vai tā pamatā ir minētā “grēka sakne”. Ja agrāk bērna nogalināšana skaitījās grēks, tad šodien tā ir atļauta – turpināja Svētais tēvs. Šodien tā vairs nav problēma. Lūk, tā ir šī “perversā novitāte”. Ja agrāk atšķirības bija skaidras un tika sargāts viss radītais, tad tagad esam kļuvuši mazliet “moderni” un “bāžam” visu “vienā maisā”.

Ja novitātes avots ir Dievs, tā vienmēr ir vērsta uz nākotni. Tā ir nākotnes labā. Taču ideoloģisko kolonizāciju autori skatās tikai uz šo momentu, noliedz pagātni un viņiem neinteresē nākotne – uzsvēra pāvests. Līdz ar to, viņi nevar piedāvāt un dot neko labu. Tādā veidā tiek pieļauts liels Dieva zaimošanas grēks. Piemēram, radītā iznīcināšana ir grēks pret Dievu Radītāju. Ideoloģiskā kolonizācija ir grēks pret Dievu Radītāju, jo tās mērķis ir Dieva noteiktās kārtības izmainīšana. Kā to rāda vēsture, vienīgais līdzeklis pret šo grēku ir liecības sniegšana, tas ir, moceklība. Tas ir vienīgais jaunajām paaudzēm nododamais auglīgais mantojums. To atklāj minētais Vecās Derības vīrs Eleazars.

J. Evertovskis / VR

21/11/2017 14:53