Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Baznīca un sabiedrība \ Baznīca pasaulē

Igaunija: noslēgusies konference "Reliģija, sabiedrība, valsts"

Tallinas vecpilsētā - AP

20/11/2017 15:59

Igaunijas prezidentūras Eiropas padomē semestra ietvaros no 16. līdz 18. novembrim Tallinā notika konference “Reliģija, sabiedrība, valsts”. Divu dienu laikā tika aplūkoti jautājumi, kas saistās ar reliģiskās brīvības garantēšanu un attiecībām starp valdībām un reliģiskajām apvienībām.

Konferenci sarīkoja Igaunijas Ārlietu ministrija, Tartu universitāte, Eiropas pētījumu birojs par valstu attiecībām ar reliģiskajām konfesijām, Eiropas Baznīcu konference, Eiropas Savienības Bīskapu konferenču komisija un Igaunijas Baznīcu padome. Minēto institūciju vadītāji atklāja darbu, kura laikā tika aplūkoti jautājumi par reliģisko apvienību autonomiju Eiropā  Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Baznīcu perspektīvā. Notika arī Jehovas liecinieku lietas izskatīšana Krievijā.

Bez tam, konferencē Tallinā tika spriests par ekstrēmismu, fundamentālismu un radikalizāciju. Pētot valsts un reliģiju attiecības, par studiju objektu kalpoja situācija Francijā, savukārt attiecībās starp izglītību un reliģiju kā piemērs tika ņemta Igaunija. Ukrainas konteksts bija izvēlēts, veicot reliģiskās brīvības izpēti.

Apaļā galda sarunās konferences dalībnieki diskutēja par tādu problēmu kā “naida izplatīšana” un dažādas dialoga formas.

I. Šteinerte/VR

20/11/2017 15:59