Veikt pārlūkošanu Iet uz galveno izvēlni

Sociālie tīkli:

RSS:

Vatikāna Radio

Pāvesta un Baznīcas balss dialogā ar pasauli

Valoda:

Baznīca un sabiedrība \ Zinātne, kultūra un žēlsirdība

Benedikts XVI uzrunā svētā Bonaventūras domai veltītā simpozija dalībniekus

- RV

17/11/2017 17:32

No 15. līdz 17. novembrim Pontifikālajā Gregora universitātē, kā arī “Seraphicum” un “Antonianum” telpās norisinājās starptautiskais kongress “Deus Summe Congnoscibilis. Svētā Bonaventūras teoloģiskā aktualitāte”. Kongress bija sarīkots svētā Bonaventūras 800 gadu jubilejas sakarā. Tajā piedalījās 48 relatori no dažādām pasaules valstīm.

Svētā Bonaventūras doma ir viens no galvenajiem avotiem, no kuriem ir smēlies Jozefs Ratcingers – pāvests Benedikts XVI. Emeritētais pāvests kongresa dalībniekus sveica ar vēstījuma starpniecību, kuru nolasīja viņa vārdā nosauktā fonda direktors, jezuītu tēvs Federiko Lombardi.

Benedikts XVI, kurš arī bija saņēmis uzaicinājumu uz šo kongresu, stāsta, ka tikko atkārtoti ir izlasījis Fernanda Van Steenbergena grāmatu par XIII gadsimtu un salīdzinot ar šī simpozija tematiku, konstatējis, ka tais gadu desmitos, kas apritējuši, kopš šo grāmatu lasījis pirmoreiz, zināšanas par XIII gadsimtu ir augušas. Ja agrāk svētā Bonaventūras mantojums tika skatīts gandrīz tikai attiecībās ar sava laika “aristotelismiem”, šodien, savukārt, apziņa par viņa domas dziļumu un tās perspektīvo bagātību ir attīstījusies  krietni vairāk. Tai pašā laikā ir skaidri izgaismojies, ka Džoakīno da Fiore nebija vienīgais, kurš tika atraidīts savu ekstravaganto ideju dēļ. Viņa un svētā Asīzes Franciska domas tikšanās ir pavērusi jaunas perspektīvas, kas nāk no pašiem teoloģijas dziļumiem – raksta Benedikts XVI.

Emeritētais pāvests piebilst, ka arī dažādie Pseido Dionīzija uztveršanas veidi, kas ir veduši pie jauniem nozīmīgiem punktiem teoloģijā un garīgajā dzīvē, ir pamudinājuši mainīt jau pierasto uztveri par XIII gadsimtu. Tieši Bonaventūram tik svarīgā atziņa, ka mīlestība veido zināšanu spēku intelekta tumsībā, liecina par skatījumu uz cilvēku, kas ir pilnīgi atšķirīgs no svētā Augustīna skatījuma.

Benedikts XVI atzīmē, ka aplūkojot simpozija programmu un tajā izskatāmās tēmas, viņš ir pārliecinājies par to, cik lielā mērā laika gaitā ir bagātinājies skatījums uz svētā Bonaventūras atstāto mantojumu. Tas palīdz saprast, ka izcilajam viduslaiku domātājam ir daudz kas sakāms arī mūsdienās. Vēlot veiksmīgu darbu simpozija dalībniekiem, Benedikts XVI apliecina, ka ar prieku lasīs tikšanās laikā izskanējušās atziņas.

I. Šteinerte/VR

17/11/2017 17:32